Updated 16 czerwca 2016

Transfer materiałów z systemu PlayStation 3 do PlayStation Portable

 
 

Pobrane materiały można przesyłać między systemem PlayStation 3 i PSP. Warunkiem jest, aby oba systemy były aktywowane na tym samym koncie SEN, co wymaga podłączenia systemu PSP do systemu PlayStation 3 za pomocą kabla USB.

Dostęp do listy pobierania możesz też uzyskać za pomocą PSP, co umożliwia pobieranie zawartości w dowolnie wybranym czasie (musi ona być jednak zgodna z systemem PSP). Wybierz polecenie  [Zarządzanie kontem] > [Zarządzanie transakcjami] > [Lista pobierania].

Przesyłanie materiałów między systemem PlayStation 3 i PSP:

  1. Upewnij się, że w systemie PSP jest zainstalowane najbardziej aktualne oprogramowanie systemowe i że jest do niego włożona karta pamięci, na której może zostać zapisana przesyłana zawartość.
  2. W menu XMB wybierz kolejno [Ustawienia] > [Połączenie].
  3. Podłącz system PSP do systemu PlayStation 3 kablem USB
  4. W systemie PlayStation 3 zaznacz grę, którą chcesz skopiować, naciskając  (przycisk trójkąt).
  5. Wybierz polecenie „Kopiuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu skopiowania gry do systemu PSP.