Updated 6 stycznia 2017

Jak pobierać treści z PlayStation Store na PlayStation Portable

Ten artykuł dotyczy pobierania treści zakupionych w PlayStation Store na PSP.

 
 

Gdzie mogę znaleźć zakupione materiały?

Zakupione materiały są dodawane do Listy pobierania w urządzeniu, na którym aktywowano konto SEN. Lista pobierania jest uporządkowana według daty, gdzie najnowsze zakupy znajdują się na górze listy.

Aby pobrać z listy pobierania materiały zakupione w PlayStation Store

 1. W menu XMB wybierz kolejno [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontem] > [Zarządzanie transakcjami] > [Lista pobierania].
 2. Wybierz opcję [Lista pobierania] i naciśnij (przycisk X).
 3. Wybierz materiały, które chcesz pobrać, i naciśnij (przycisk X).
 4. Element zostanie pobrany do systemu PSP.
 5. Po zakończeniu kopiowania przejdź do opcji [Gry] > [Karta pamięci], aby zainstalować lub wyświetlić materiały.

Możesz również podłączyć system PSP do systemu PlayStation 3, aby pobrać materiały. Wykonaj poniższe czynności:

 1. Dokonaj zakupu w PlayStation Store, korzystając z systemu PlayStation 3.
 2. Przejdź do [PlayStation Network] > [Zarządzanie kontem] > [Zarządzanie transakcjami] > [Lista pobierania].
 3. Wybierz grę na system PSP, którą chcesz pobrać, a następnie wybierz opcję [Pobierz].
 4. Po pobraniu gry na system PSP do systemu PlayStation 3 przejdź do opcji [Gra]
 5. W systemie PlayStation 3 zaznacz grę, którą chcesz skopiować, naciskając (przycisk Trójkąt).
 6. Wybierz opcję [Kopiuj] z menu po prawej stronie i naciśnij [przycisk X].
 7. Po zakończeniu kopiowania przejdź do opcji [Gry] > [Karta pamięci], aby zainstalować lub wyświetlić materiały.