Updated 24 lutego 2020

Gra jest widoczna na liście pobierania, ale nie można jej pobrać na PlayStation 3

Ten artykuł wyjaśnia, co mogło uniemożliwić pobranie materiału widocznego na liście pobierania i jak rozwiązać ten problem.

 
 
  1. Na dysku znajdują się dane gry pozostałe po poprzedniej instalacji lub po przerwanym pobieraniu, które uniemożliwiają pobranie gry

Usuń wszystkie istniejące dane gry:

  1. Przejdź do opcji  [Gra] > [Narzędzie do obsługi danych gier].
  2. Wskaż pliki gry, które chcesz pobrać, i naciśnij (przycisk Trójkąt).
  3. Wskaż polecenie  [Usuń] i naciśnij (przycisk X).
  4. Ponownie rozpocznij pobieranie z [Listy pobierania].
  1. W przypadku niektórych gier należy najpierw pobrać wersję testową pełnej gry

Przejdź do PlayStation Store, odszukaj grę i pobierz wersję próbną. Po pobraniu wersji próbnej pobierz pełną wersję gry.

  1. Być może limit pobierania ustawiony przez dostawcę usług internetowych został przekroczony

Możliwe, że ilość materiałów, jakie możesz pobrać jest ograniczona. Może to być limit pobierania zawarty w Twojej umowie dotyczącej usług szerokopasmowych lub zasady właściwego użytkowania wytyczone przez Twojego dostawcę usług internetowych. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  1. Spróbuj pobrać materiał zdalnie z PlayStation Store

Możesz zrobić to, logując się poprzez przeglądarkę internetową, lub przechodząc do PlayStation Store przez PlayStation App.