Updated 12 grudnia 2018

Kod błędu PS4: WS-43305-5

Wystąpił przejściowy błąd.

Wystąpił przejściowy błąd. Uruchom ponownie system PS4 lub spróbuj jeszcze raz później.