Updated 5 marca 2018

Kod błędu PS4: WC-40377-1

Nie udało się dodać środków do portfela przy użyciu kuponu lub karty PSN.

W Twoim portfelu może znajdować się maksymalnie 650,00 PLN. Jeśli wartość kuponu doładowania spowoduje, że stan portfela przekroczy kwotę maksymalną, kupon nie zostanie zaakceptowany. 

Jeśli limit nie został osiągnięty, a błąd nadal występuje, wykonaj następujące kroki: 

  • Upewnij się, że kod wprowadzono poprawnie.
  • Sprawdź datę na kuponie. Możliwe, że utracił ważność lub nie jest jeszcze dostępny.
  • Kod kuponu musi być przeznaczony dla tego samego regionu, do którego należy posiadane konto PSN. Jeśli posiadasz fizyczną kartę, poszukaj nadrukowanej flagi wskazującej jej kraj.
  • Jeśli nie znasz regionu swojego konta, zaloguj się do konta SEN, wybierz Zarządzanie kontami, a następnie wybierz „Konto” > „Szczegóły konta” i sprawdź sekcję kraju/regionu u dołu strony.
  • Z kodu kuponu można skorzystać tylko raz. Aby sprawdzić historię transakcji dla swojego konta, zaloguj się do zarządzania kontami. Jeśli kod kuponu został użyty, będzie widoczny w sekcji szczegółów dotyczących transakcji. 

Jeśli kupon spełnia wymagania, a kod błędu nadal się wyświetla, sprawdź artykuł Realizacja kuponu, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów i informacje dotyczące kontaktu z działem pomocy technicznej PlayStation.