Updated 26 czerwca 2019

Kod błędu PS4: SU-41350-3

Konsola PS4 nie może znaleźć pliku aktualizacji oprogramowania systemu na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB.

Właściwy plik aktualizacji znajdziesz na stronie aktualizacji oprogramowania systemu PS4. Przed podjęciem próby aktualizacji rozważ następujące kwestie:

  1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB (pendrive, zewnętrzny dysk twardy USB) używane do aktualizacji systemu PS4 sformatowano w formacie FAT32 lub exFAT.
  2. Upewnij się, że ścieżka do pliku to [urządzenie pamięci masowej USB] > [PS4] > [UPDATE] — nazwy folderów muszą być pisane wielkimi literami.
  3. Właściwa nazwa pliku to PS4UPDATE.PUP.
  4. Jeśli wykonujesz nową instalację oprogramowania systemu, upewnij się, że pobrano plik z sekcji [Przeprowadź nową instalację oprogramowania systemowego] w dolnej części strony oprogramowania systemu.