Updated 6 sierpnia 2019

Kod błędu PS4: SU-30645-8

Jeśli został wyświetlony ten kod błędu, plik aktualizacji oprogramowania systemu nie został rozpoznany przez system PS4 i aktualizacja nie powiodła się. Kroki rozwiązywania problemów w przypadku kodu błędu SU-30645-8.

 
 

SU-30645-8 PlayStation kod błędu

Zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu PS4, używając trybu bezpiecznego

  1. Całkowicie wyłącz system PS4 (przytrzymując przycisk zasilania). 
  2. Kiedy dioda systemu przestanie świecić, uruchom system PS4 w trybie bezpiecznym, przytrzymując przycisk zasilania do momentu odtworzenia drugiego dźwięku. 
  3. W trybie bezpiecznym wybierz opcję 3 > [Aktualizuj z użyciem Internetu].

Jeśli ten proces nie powiedzie się, będzie konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemu PS4 według poniższego przewodnika: