Updated 16 czerwca 2016

Formaty plików wideo, obsługiwane przez system PlayStation Portable

Dowiedz się, jakie formaty plików wideo obsługuje system PlayStation Portable.

 
 

System PlayStation Portable z najnowszą aktualizacją oprogramowania systemowego obsługuje następujące formaty plików wideo. 

 • Format wideo obsługiwany przez karty Memory Stick
  • MPEG-4 Simple Profile (AAC)
   - H.264/MPEG-4 AVC profil główny (CABAC) (AAC) i profil podstawowy (AAC)
 • MP4
  • MPEG-4 Simple Profile (AAC)
  • H.264/MPEG-4 AVC profil główny (CABAC) (AAC) i profil podstawowy (AAC)
 • AVI
  • Motion JPEG (Linear PCM)
  • Motion JPEG (μ-Law)

Uwaga:

 • Pliki wideo w formacie MPEG4 zapisane na karcie pamięci Memory Stick Duo muszą być zapisane z szybkością transmisji danych 768 KB lub niższą, jeśli chcesz odtwarzać je w systemie PlayStation Portable.
 • Jeśli pliki wideo są chronione prawami autorskimi, nie zostaną one odtworzone w systemie PlayStation Portable.