Updated 24 sierpnia 2015

System PlayStation Vita nie może uzyskać danych o położeniu albo są one nieprawidłowe (3G)

Ten artykuł wyjaśnia, co należy zrobić, jeżeli występują problemy podczas próby uzyskania danych o położeniu w systemie PlayStation Vita (model 3G/Wi-Fi).

 
 

Włącz wszystkie metody połączenia

W modelu 3G/Wi-Fi dane o położeniu gromadzone są w oparciu o informacje pozyskane z wykrytych punktów dostępowych Wi-Fi, satelitów GPS i stacji bazowych telefonii komórkowej (3G).

Warunki niezbędne do uzyskania danych o położeniu są odmienne dla każdej z metod i zależą od środowiska, dlatego zalecamy, aby w celu zwiększenia dokładności gromadzonych informacji włączyć obsługę wszystkich trzech sposobów. Szansa na uzyskanie danych o położeniu jest większa, jeśli system PlayStation Vita może nawiązać połączenie z użyciem wszystkich trzech metod (Wi-Fi, GPS i 3G.)

  • Włącz komunikację z użyciem sieci komórkowej (3G). Sprawdź warunki umowy, aby upewnić się, że jej ważność nie wygasła.
  • Włącz Wi-Fi.
  • Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień GPS. (wymagane jest przebywanie w miejscu zapewniającym łatwy odbiór sygnałów, na przykład na otwartej przestrzeni, gdzie zakłócenia są minimalne).

 
 

Znajdź miejsce, w którym możesz odbierać sygnał GPS

Powinno to być miejsce zapewniające łatwy odbiór sygnałów, na przykład otwarta przestrzeń, gdzie zakłócenia są minimalne.

Czas potrzebny na pierwsze uzyskanie danych o położeniu może wynieść kilka minut.

  • Niektóre aplikacje mogą wymagać kilkukrotnego przeprowadzenia aktualizacji danych o położeniu. 
  • Po pierwszym uzyskaniu danych o położeniu gromadzenie kolejnych informacji jest łatwiejsze. 
  • Dane GPS są zapisywane w takim samym formacie, bez względu na rodzaj uruchomionej aplikacji. 

Ponieważ położenie jest wyznaczane na podstawie danych z satelity GPS i czasu systemowego PlayStation Vita (danych zegara), uzyskanie danych o położeniu z systemu GPS może być niemożliwe, jeśli czas nie zostanie ustawiony prawidłowo.

Obsługa GPS nie jest wyłączana nawet, gdy wyłączysz komunikację przez sieć komórkową.

Łącz się z Internetem z obszaru, gdzie działają usługi lokalizacyjne oparte na sieci Wi-Fi

Aby uzyskać dane o położeniu na podstawie danych z sieci Wi-Fi, wymagane jest posiadanie połączenia z Internetem na obszarze działania usług lokalizacyjnych opartych na Wi-Fi. (jeśli znajdujesz się na obszarze działania tych usług, możesz połączyć się z Internetem przez sieć Wi-Fi lub 3G).


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


W polu „Address lookup” (Wyszukiwanie adresu) wprowadź kod pocztowy regionu, w którym chcesz uzyskać dane o położeniu.

Poza obszarem działania tych usług uzyskanie danych o położeniu jest niemożliwe.

W przypadku wyznaczania pozycji za pomocą sieci Wi-Fi, gdy obszar, dla którego mają być uzyskane dane położenia, znajduje się poza zasięgiem działania usług, system PlayStation Vita wykorzystuje metodę Skyhook.

Usługa pozycjonowania za pomocą Wi-Fi oferowana przez Skyhook pozwala wyznaczyć położenie dzięki łączeniu „punktów dostępowych” z „lokalizacjami punktów dostępowych”, które są zarejestrowane w bazie danych Skyhook. W tej bazie może zostać zarejestrowany każdy punkt dostępowy, którego adres MAC jest znany, na przykład punkt znajdujący się w prywatnym mieszkaniu.Więcej informacji o rejestrowaniu punktów dostępowych można znaleźć w witrynie internetowej Skyhook.