Updated 24 sierpnia 2015

System PlayStation Vita nie może uzyskać danych o położeniu albo są one nieprawidłowe (model Wi-Fi)

Ten artykuł wyjaśnia, co należy zrobić, jeżeli występują problemy podczas próby uzyskania danych o położeniu w systemie PlayStation Vita (model Wi-Fi).

 
 

Dane o położeniu uzyskiwane są za pomocą usługi lokalizacyjnej sieci Wi-Fi. Aby uzyskać dane o położeniu na podstawie danych z sieci Wi-Fi, wymagane jest posiadanie połączenia z Internetem na obszarze działania usług lokalizacyjnych opartych na Wi-Fi.

http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php
W polu „Address lookup” (Wyszukiwanie adresu) wprowadź kod pocztowy regionu, w którym chcesz uzyskać dane o położeniu.

Poza obszarem działania tych usług uzyskanie danych o położeniu jest niemożliwe.

W przypadku wyznaczania pozycji za pomocą sieci Wi-Fi system PlayStation Vita wykorzystuje metodę Skyhook. Usługa pozycjonowania za pomocą Wi-Fi Skyhook pozwala wyznaczyć położenie dzięki łączeniu „punktów dostępowych” z „lokalizacjami punktów dostępowych”, które są zarejestrowane w bazie danych Skyhook. W tej bazie może zostać zarejestrowany każdy punkt dostępowy, którego adres MAC jest znany, na przykład punkt znajdujący się w prywatnym mieszkaniu.