Updated 11 sierpnia 2015

Tworzenie i udostępnianie zrzutów ekranu PlayStation 4

Tworzenie i udostępnianie zrzutów ekranu PlayStation 4.

 
 

Jak mogę zrobić zrzut ekranu?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE przynajmniej przez 1 sekundę.

 • W zależności od zawartości lub stanu systemu, pobranie zrzutu ekranu może być niemożliwe.
 • Aby sprawdzić pobrane zrzuty ekranu, wybierz opcję [Profil] na ekranie Funkcje, a następnie wybierz opcję   (Zrzuty).

Jak mogę przesłać zrzut ekranu?

 1. Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz opcję [Prześlij zrzut ekranu].
 2. Wybierz zrzut ekranu.
 3. Wybierz usługę online.
  Ekran ten wyświetlany jest wyłącznie w przypadku, gdy dostępnych jest kilka usług online.
 4. Wpisz komentarz, a następnie wybierz opcję [Prześlij].
 • Po nawiązaniu pierwszego połączenia z usługą online należy wprowadzić informacje o koncie w usłudze online. Jeśli użytkownik nie posiada konta, należy je utworzyć odwiedzając witrynę internetową usługi online.
 • Jednorazowo można przesłać tylko 1 zrzut ekranu.
 • Sposoby usuwania przesłanych zrzutów ekranu różnią się w zależności od usługi online. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej danej usługi online.

Jak mogę przesłać zrzut ekranu do znajomego?

Opcja   (Wiadomości) umożliwia przesłanie zrzutu ekranu do znajomego, wybierając (załącz).