Updated 11 sierpnia 2015

Tworzenie i udostępnianie zrzutów ekranu PlayStation 4

Tworzenie i udostępnianie zrzutów ekranu PlayStation 4.

 
 

Jak mogę zrobić zrzut ekranu?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE przynajmniej przez 1 sekundę.

 • W zależności od zawartości lub stanu systemu, pobranie zrzutu ekranu może być niemożliwe.
 • Aby sprawdzić pobrane zrzuty ekranu, wybierz opcję [Profil] na ekranie Funkcje, a następnie wybierz opcję   (Zrzuty).

Jak mogę przesłać zrzut ekranu?

 1. Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz opcję [Prześlij zrzut ekranu].
 2. Wybierz zrzut ekranu.
 3. Wybierz usługę online.
  Ekran ten wyświetlany jest wyłącznie w przypadku, gdy dostępnych jest kilka usług online.
 4. Wpisz komentarz, a następnie wybierz opcję [Prześlij].
 • Po nawiązaniu pierwszego połączenia z usługą online należy wprowadzić informacje o koncie w usłudze online. Jeśli użytkownik nie posiada konta, należy je utworzyć odwiedzając witrynę internetową usługi online.
 • Jednorazowo można przesłać tylko 1 zrzut ekranu.
 • Sposoby usuwania przesłanych zrzutów ekranu różnią się w zależności od usługi online. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej danej usługi online.

Jak mogę przesłać zrzut ekranu do znajomego?

Opcja   (Wiadomości) umożliwia przesłanie zrzutu ekranu do znajomego, wybierając (załącz).

 
 
 
 

Więcej na ten temat

Pokrewne artykuły