Pomoc PlayStation Dział pomocy PlayStation

 
 

Sprawdź, czy to pomoże...

Jak utworzyć imprezę na PlayStation 4 i dołączyć do niej

Jak utworzyć imprezę na PS4?

  1. Na ekranie głównym PS4 naciśnij przycisk kierunkowy w górę, by otworzyć ekran funkcji > [Impreza] > [Utwórz imprezę].
  2. Wybierz opcję [Utwórz grupę] albo z listy rozwijanej wybierz istniejącą grupę, do której chcesz dołączyć. 
  3. Nadaj nazwę swojej grupie, wybierz ustawienia prywatności i kliknij [Dodaj graczy], aby zaprosić znajomych do wzięcia udziału w imprezie. 

Gdy utworzysz nową grupę, pozostanie ona zapisana nawet po zakończeniu sesji gry. Rozpocznij nową imprezę z tymi samymi osobami, wybierając wcześniej utworzoną grupę. 

Wyświetl pełny tekst artykułu

Chcesz się z nami skontaktować?