Updated 23 marca 2017

PlayStation 4 — Gra zdalna i Drugi ekran

Dowiedz się, w jaki sposób podłączyć i sterować systemem PlayStation Vita dla systemu PS4 do gry w trybie Gra zdalna i Drugi ekran.

 
 

Czym jest funkcja Gra zdalna?

Gra zdalna umożliwia obsługę systemu PlayStation 4 za pomocą systemu PlayStation Vita poprzez łącze bezprzewodowe. Dzięki niej można grać w większość gier na system PlayStation 4 z dala od własnej kanapy, a nawet z dala od domu, używając w tym celu PlayStation Vita.

Większość gier na PlayStation 4 obsługuje funkcję Gry zdalnej; żeby mieć pewność w przypadku konkretnej gry, należy sprawdzić, czy na tylnej części opakowania gry znajduje się ikona „Gra zdalna”, lub zapoznać się z instrukcją obsługi gry. W przypadku pobierania danych cyfrowych można sprawdzić opis pobieranego elementu w PlayStation®Store, zarówno przed jak i po dokonaniu zakupu.

Czym jest funkcja Drugi ekran?

Użytkownik może wykorzystać system PlayStation Vita jako drugi ekran, na którym wyświetlane będą treści podczas rozgrywania gier obsługujących funkcję Drugi ekran. Sposób, w jaki wykorzystywany jest drugi ekran, zależy od twórców poszczególnych gier, ale wśród możliwości jest wyświetlanie radaru, map, alternatywnych kątów nachylenia kamery, podręczników do gry w grach sportowych i wiele innych.

Nie wszystkie gry na PlayStation 4 obsługują funkcję Drugi ekran. Aby to potwierdzić, należy sprawdzić, czy na tylnej części opakowania gry znajduje się ikona „Gra zdalna”, lub zapoznać się z informacjami w instrukcji obsługi gry. W przypadku pobierania danych cyfrowych można sprawdzić opis pobieranego elementu w PlayStation Store, zarówno przed jak i po dokonaniu zakupu.

Co jest potrzebne?

Wymagane

 • System PlayStation 4
 • System PlayStation Vita z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00 lub nowszym

Opcjonalnie

 • Gra kompatybilna z funkcją Gry zdalnej lub Drugiego ekranu (gry, do których wymagane jest korzystanie z kamery lub kontrolera ruchu Move nie są obsługiwane)
 • Router bezprzewodowy (w celu połączenia za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi)
 • Szerokopasmowe bezprzewodowe połączenie internetowe (w celu połączenia za pomocą Internetu. Połączenia 3G, 4G i LTE nie są obsługiwane)

Zalecane

 • Do płynnego działania funkcji Gra zdalna za pośrednictwem Internetu zalecana jest prędkość pobierania rzędu 5 MB/s i wysyłania rzędu 1 MB/s.
 • Przekierowanie portu TCP 9295 oraz portów UDP 9296 i 9297. Jeżeli porty te są niedostępne, możliwe może być korzystanie z portów z zakresu od 9295 do 9304, zarówno dla protokołu TCP, jak i UDP.

Jakie rodzaje połączeń Gry zdalnej są dostępne?

System PlayStation 4 może połączyć się z PlayStation Vita na trzy różne sposoby. Aplikacja Łącze PlayStation 4 na PlayStation Vita umożliwia wybór najlepszej metody połączenia w zależności od sytuacji.

PlayStation 4 jako bezprzewodowy punkt dostępu: Opcja ta służy do uzyskania bezpośredniego, bezprzewodowego połączenia PlayStation Vita z systemem PlayStation 4 i zapewnia najlepszą jakość korzystania z funkcji Gra zdalna.

Domowa sieć bezprzewodowa Wi-Fi: System PlayStation Vita łączy się bezprzewodowo z routerem, który z kolei nawiązuje połączenie z PlayStation 4. Warto skorzystać z tej opcji, jeśli router domowy jest bliżej miejsca, z którego użytkownik chciałby prowadzić grę w trybie Gra zdalna, niż PlayStation 4.

Bezprzewodowe połączenie internetowe: Za pomocą tej metody PlayStation Vita łączy się z Internetem, a następnie z systemem PlayStation 4 połączonym z Internetem. Warto skorzystać z tej opcji, gdy jesteś z dala od domu i chcesz połączyć się z PlayStation 4.

Jak się połączyć i zacząć korzystać z Gry zdalnej?

Na PlayStation 4

 1. Wyświetl menu (Ustawienia) > [Ustawienia połączenia gry zdalnej] i sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru [Włącz grę zdalną].
 2. W tym samym menu sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Połącz bezpośrednio z PS Vita]. Opcja ta zapewni najlepszą jakość korzystania z funkcji Gra zdalna. Jeśli podczas nawiązywania bezpośredniego połączenia wystąpią problemy, można usunąć zaznaczenie tego pola, by pominąć opcję bezprzewodowego punktu dostępowego i uzyskać połączenie za pomocą domowej sieci Wi-Fi.

Na PlayStation Vita

 1. Kliknij  (Łącze PS4) > [Rozpocznij] i wybierz funkcję, z której chcesz skorzystać (Gra zdalna lub Drugi ekran).
 2. (W przypadku wcześniejszej rejestracji w PlayStation 4 wykonanie tej czynności nie jest konieczne). Jeżeli łączysz się z PlayStation 4 po raz pierwszy, konieczne będzie wpisanie 8-cyfrowego numeru widocznego na ekranie PlayStation 4 oraz kliknięcie [Zarejestruj]. Na wprowadzenie tego kodu masz 5 minut. Jeżeli nie zmieścisz się w tym czasie, wystarczy nacisnąć przycisk [Wstecz] na ekranie systemu PS Vita w celu otrzymania nowego kodu.
 3. System PlayStation Vita rozpocznie wyszukiwanie PlayStation 4 i połączy się z nim za pomocą najlepszej metody połączenia. W systemie PlayStation 4 wyświetlone zostanie powiadomienie, że użytkownik połączył się za pomocą funkcji Gra zdalna.

Jeśli korzystasz z funkcji Gra zdalna, na ekranie systemu PlayStation Vita pojawi się ekran systemu PlayStation 4.

Jeżeli korzystasz z funkcji Drugi ekran, na ekranie pojawią się odpowiednie elementy graficzne drugiego ekranu. Jeżeli gra, w którą grasz, nie korzysta jeszcze z tej funkcji, na ekranie systemu PlayStation Vita zobaczysz komunikat „Ten ekran nie jest obecnie używany”.

Poza domem

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z PlayStation Vita za pomocą Gry zdalnej, odwiedź stronę Korzystanie z Gry zdalnej poza domem.

Co mogę zrobić, jeśli nie można się połączyć za pomocą Gry zdalnej?

Jeżeli nie możesz nawiązać połączenia Gry zdalnej, połączenie może być blokowane przez zaporę firewall. Do nawiązania połączenia konieczne może być otwarcie określonych portów na routerze. Pomoc w tej kwestii można uzyskać u producenta routera.

Inne sugestie

 1. Na ekranie funkcji systemu PlayStation 4 wybierz kolejno opcje [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe], a następnie potwierdź, że możesz połączyć się z Internetem i PSN.
 2. Jeżeli Twój router obsługuje protokół UPnP, włącz go w routerze.
 3. Jeśli router nie obsługuje protokołu UPnP, należy skonfigurować w nim funkcję przekierowania portów, aby umożliwić systemowi PlayStation 4 odbieranie danych z Internetu. Numery portów wykorzystywanych przez funkcję Gra zdalna to 9295 (TCP) oraz 9296 i 9297 (UDP). Jeśli te porty są niedostępne, można spróbować wykorzystać porty z zakresu 9295~9304 (dla TCP i UDP). Informacje o tych ustawieniach można znaleźć w instrukcji dołączonej do routera.

Jeśli system PlayStation 4 jest połączony z Internetem za pośrednictwem dwóch lub więcej routerów, komunikacja może nie działać prawidłowo.

Gra zdalna na PS4 Pro

Nie można zdalnie grać w gry w jakości 4K na systemie PS4 Pro. W zależności od ograniczeń sprzętu i przepustowości może być dostępna jakość 1080p. Na standardowych systemach PS4 jakość ta jest ograniczona do 720p.

Jeżeli chcesz korzystać z funkcji Gry zdalnej w jakości 1080p (30 kl./s), Twojego łącze musi mieć przepustowość co najmniej 15 Mb/s, niezależnie od tego, czy transmitujesz, czy odbierasz. Pamiętaj jednak, że system PS4 Pro dopasuje jakość transmisji, uwzględniając zmiany przepustowości. Ma to na celu zmaksymalizowanie stabilności rozgrywki.