Updated 16 czerwca 2016

Gry na PlayStation®Mobile

W tym artykule dowiesz się co się stanie po zamknięciu platformy PlayStation Mobile w drugiej połowie 2015 roku.

 
 

Kiedy zostanie odłączona usługa PlayStation Mobile?

Od 15 lipca 2015:

  • Użytkownicy nie będą już mogli kupować gier z PlayStation Mobile.
  • Nie będą już wydawane nowe tytuły.

Po 10 września 2015:

  • Zostaną wyłączone zakupy poprzez aplikacje w usłudze.
  • Możliwość ponownego pobrania wcześniej zakupionych gier będzie niemożliwe.
  • Aplikacja PlayStation Mobile na Android nie będzie dostępna do pobrania.
  • Zakupy pozycji PlayStation Mobile poprzez przeglądarkę czy stronę internetową nie będą już dostępne.

Co należy zrobić w celu dalszego korzystania z wcześniej pobranych pozycji PlayStation®Mobile?

11 marca 2015 roku SCE powiadomiło swoich użytkowników, że w celu dalszego korzystania z wcześniej pobranych pozycji PlayStation®Mobile (PSM), należy aktywować PSM na systemach PlayStation®Vita (PS Vita)/PlayStation®TV (PS TV) po likwidacji platformy. Niestety na chwilę obecną zastosowanie wyżej wymienionej procedury może się nie powieść i w niektórych przypadkach może skutkować deaktywacją urządzeń.

W odpowiedzi na powyższe, ustalono nowe wytyczne dotyczące aktywacji urządzeń i wydłużono okres realizacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane i prosimy o przeprowadzenie aktywacji urządzeń według poniższych instrukcji.

Procedura dezaktywacji urządzenia *1:

  • Użytkownicy muszą zaktualizować oprogramowanie systemów PS Vita/PS TV *2 do najnowszej wersji(wersja 3.55 lub nowsza), muszą mieć połączony system z Internetem i muszą włączyć wcześniej zakupione pozycje PSM od 13 października 2015 do 29 lutego 2016. Aktywacja zostanie zakończona pomyślnie po jednokrotnym włączeniu zakupionych pozycji *3.

*1  Jeśli użytkownicy zamienią karty pamięci PS VITA lub stworzą kopię zapasową/przywrócą plików pamięci ze swojej karty PS Vita bądź z PS TV, nawet po poprawnym przeprowadzeniu powyższej procedury, ponowne połączenie systemu z Internetem będzie konieczne do aktywacji pozycji PSM.

*2   Można aktywować maksymalnie trzy kompatybilne urządzenia (PS Vita, certyfikowane urządzenia PlayStation®).

*3  Jeśli użytkownicy dezaktywują swoje urządzenia po 29 lutym 2016, włączenie zakupionych pozycji PSM na dezaktywowanych urządzeń będzie niemożliwe.

Co należy zrobić, jeśli pojawią się problemy z usługą po 10 września 2015?

Niestety,  po 10 września pomoc techniczna dla zawartości Playstation Mobile będzie niedostępna.