Updated 20 października 2015

Funkcja Obserwuj w PlayStation 4

Dowiedz się, w jaki sposób działa funkcja Obserwuj na Twoim PlayStation 4.

 
 

Możesz teraz obserwować Zweryfikowane konta SEN należące do osób, firm i reprezentujące gry z całej społeczności graczy. Wybierz przycisk [Obserwuj] wyświetlany w sekcji [Kogo obserwować] w obszarze Co nowego, z menu Znajomi, a nawet bezpośrednio z ich profili. Kiedy zaczniesz obserwować konto SEN, w obszarze Co nowego możesz na bieżąco śledzić działania jego właściciela.

Co to są Zweryfikowane konta SEN?

Zweryfikowane konta SEN to konta, które zostały sprawdzone i uwierzytelnione przez Sony PlayStation. Przy identyfikatorze online na takim koncie SEN będzie widoczna ikona .

Specyfikacje funkcji Obserwuj

 1. Można obserwować wyłącznie Zweryfikowane konta SEN.
 2. Można obserwować maksymalnie 2000 kont SEN.
 3. Zweryfikowani użytkownicy SEN mogą być obserwowani przez nieograniczoną liczbę posiadaczy kont SEN.

Jak można znaleźć Zweryfikowane konta SEN, żeby je obserwować?

Zweryfikowane konta SEN można znaleźć w następujące sposoby:

 1. W sekcji [Kogo obserwować] w obszarze Co nowego, jeżeli jest dostępne polecane konto.

Uwaga: Sekcja [Kogo obserwować] otwiera się w szczegółowym widoku Aktywność i zawiera wszystkie rekomendacje.

 1. W sekcji aktywności Znajomych w obszarze Co nowego. W swoim obszarze Co nowego zobaczysz powiadomienia dotyczące tych znajomych, którzy zaczęli ostatnio obserwować inne Zweryfikowane konto SEN.
 2. W sekcji [Kogo obserwować] na liście Obserwuj w menu Znajomi.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku OPTIONS wyświetla te same funkcje dotyczące znajomych: Wyślij wiadomość, Czat na imprezie i Porównaj trofea.

 1. Szukając identyfikatorów kont, które są już Zweryfikowanymi kontami SEN Sony PlayStation.

Jak mogę zmienić swoje konto SEN w Zweryfikowane konto SEN, żeby mieć dostęp do funkcji Obserwuj?

Konta SEN są weryfikowane jedynie po otrzymaniu zaproszenia od Sony PlayStation.

Jakie konta SEN mogą być zweryfikowane przez Sony PlayStation?

 • Konta SEN programistów, producentów i projektantów gier.
 • Konta SEN firm tworzących gry i serii gier.
 • Inne konta SEN wybrane przez Sony PlayStation.

Ograniczenia dotyczące kont podrzędnych w odniesieniu do funkcji Obserwuj

Konta podrzędne nie mogą korzystać z funkcji Obserwuj. Obejmuje to wszystkie ograniczenia opisane poniżej:

 • Właściciele kont podrzędnych nie zobaczą przycisku Obserwuj w profilach Zweryfikowanych kont SEN
 • Właściciele kont podrzędnych nie zobaczą karty Lista obserwujących w aplikacji Znajomi
 • Właściciele kont podrzędnych nie zobaczą karty Lista obserwujących na stronie Profil
 • Właściciele kont podrzędnych nie zobaczą liczby Obserwujących Zweryfikowane konta SEN