Updated 15 marca 2017

PULSE — Bezprzewodowe słuchawki stereo — Konfiguracja i rozwiązywanie problemów

Poniższy artykuł pomoże skonfigurować bezprzewodowych słuchawek stereo PULSE i rozwiązać problemy z tym związane.

 
 

Jakie są nazwy i funkcje części?

Jak skonfigurować  bezprzewodowych słuchawek stereo PULSE?

 • Podłącz kartę sieci bezprzewodowej do systemu PS3 za pomocą jednego z portów USB.
 • Upewnij się, że słuchawki zostały naładowane poprzez podłączenie ich przewodem USB do systemu PS3 (przewód jest dostarczany osobno). Jeżeli poziom naładowania jest niski, po podłączeniu w słuchawkach zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.
 • Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć słuchawki.
 • Upewnij się, że w systemie PS3 zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania systemowego. W tym celu otwórz menu XMB i wybierz kolejno Settings (Ustawienia) > [System Update] (Aktualizacja systemu). Jeśli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania systemowego, pobierz ją i zainstaluj. Do prawidłowego działania słuchawek wymagane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.20 lub nowszej.

Uwaga: funkcja wirtualnego dźwięku przestrzennego jest domyślnie włączona w słuchawkach. Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk VIRTUAL SURROUND ON/OFF.

PRZÓD
1

Pałąk na głowę

Wyreguluj pałąk na głowę tak, aby pasował do twojej głowy.

2 Oznaczenie L
3

Suwak MIXER

Dostosowuje stosunek głośności dźwięku czatów i dźwięku z gier.

4

Mikrofon

Nie zbliżaj prawego głośnika do mikrofonu po lewej stronie, aby nie dopuścić do powstania dźwiękowego sprzężenia zwrotnego (wyjący dźwięk).

5 Wskaźnik stanu
6 Przełącznik POWER
7

Przycisk VSS ON/OFF (włączanie/ wyłączanie wirtualnego dźwięku przestrzennego)

Naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad sekundę: włącza lub wyłącza efekt wirtualnego dźwięku przestrzennego. Domyślnie dźwięk VSS jest włączony.

TYŁ
1 Oznaczenie R
2

Suwak BassImpact™

Suwak BassImpact™ przekształca niskie basy w drgania podkładek. W celu całkowitego wyłączenia funkcji BassImpact™ przesuń suwak BassImpact™ do pozycji OFF, aż poczujesz kliknięcie.

3
Przycisk MODE
4

Przycisk MIC MUTE

 • Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza funkcję MIC MUTE. 
 • Naciśnij przycisk MIC MUTE i przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy: ustaw głośność efektu samosłyszalności na wysoką, średnią lub wyłączoną.

Efekt samosłyszalności to właściwość pozwalająca usłyszeć własny głos w słuchawkach z mikrofonem. Opisywany model nie daje możliwości regulacji głośności efektu samosłyszalności na ekranie systemu PS3™. Gdy funkcja MIC MUTE jest włączona, efekt samosłyszalności jest wyłączony

5

Suwak VOLUME

Pozwala ustawić głośność słuchawek.

1

Złącze USB

Słuchawki z mikrofonem możesz naładować, podłączając je do obsługiwanego urządzenia USB (kabel USB typ A — mini-B jest dostępny osobno).

2

Gniazdo wejścia/wyjścia audio

Funkcja łączności bezprzewodowej jest wyłączana, gdy użytkownik podłączy znajdujący się w zestawie przewód audio do słuchawek z mikrofonem w celu ich użycia z urządzeniem mobilnym.

Czy są dodatkowe ustawienia?

 • Słuchawki mogą odtwarzać tylko dźwięk podczas rozmów głosowych lub jednocześnie dźwięk z gier i rozmów głosowych. Aby zmienić to ustawienie, otwórz menu XMB i wybierz kolejno Settings (Ustawienia) > [Accessory Settings] (Ustawienia akcesoriów) > [Stereo Headset Audio Extension] (Rozszerzenie dźwięku słuchawek stereo).
 • Wybierz opcję [ON] (Wł.), aby jednocześnie grać i prowadzić rozmowy głosowe lub opcję [OFF], aby tylko rozmawiać lub grać.

Jak rozwiązywać problemy z połączeniem bezprzewodowych słuchawek stereo PULSE?

 • Słuchawki się nie ładują
 • Słuchawki się nie włączają.
 • Słuchawki włączają się, ale nie parują się z kartą sieci bezprzewodowej (brak dźwięku).
 • Po podłączeniu słuchawek do systemu PS3 na ekranie wyświetlany jest komunikat „Nieznane urządzenie”.

Jak rozwiązywać problemy, związane ze słuchawkami?

 1. Upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej została prawidłowo podłączona do systemu PS3 przy pomocy jednego ze złącz USB systemu.
 2. Wyjmij wszystkie nieużywane karty sieci bezprzewodowej z innych złącz USB systemu PS3.
 3. Upewnij się, że w pobliżu nie działają żadne inne urządzenia bezprzewodowe, ponieważ mogą one powodować zakłócenia.

Jak zresetować bezprzewodowych słuchawek stereo PULSE?

Jeśli słuchawki przestaną odpowiadać i nie będą działały poprawnie, zresetuj je w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej jest podłączona do systemu PS3.
 2. Z pomocą niewielkiego przedmiotu (np. szpilki) naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania znajdujący się w otworze w karcie sieci bezprzewodowej.
 3. Po sekundzie lub dwóch zacznie migać wskaźnik stanu. 
 1. Upewnij się, że słuchawki są wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC MUTE, przycisk MODE oraz przycisk VSS ON/OFF podczas włączania słuchawek. Wskaźnik stanu słuchawek zacznie migać. Jeśli słuchawki nie są podłączone do systemu PS3 za pomocą przewodu USB, po zakończeniu parowania wskaźnik stanu pozostanie niebieski. Jeśli słuchawki są podłączone do systemu PS3 za pomocą przewodu USB, po zakończeniu parowania kolor wskaźnika stanu zmieni się na czerwony.