Updated 10 października 2016

PlayStation Move — pomoc

Jak skonfigurować kontrolery ruchu PlayStation Move i korzystać z nich

 
 

Informacje ogólne

Kontrolery ruchu PlayStation Move pozwalają wykorzystać możliwości gier sterowanych ruchem w systemie PS4, umożliwiając fizyczną interakcję w grach. W przypadku niektórych gier można również sparować kontrolery ruchu PlayStation Move z kamerą PlayStation Camera.

Konfiguracja kontrolerów ruchu

Można w prosty sposób sparować kontroler ruchu PlayStation Move oraz kontroler nawigacyjny z systemem.

Rozpocznij od kontrolera ruchu PlayStation Move (PS Move) i kabla mini-USB, który służy na przykład do ładowania urządzeń peryferyjnych PS3. Kabel USB w zestawie z systemem PS4 to kabel micro-USB, który nie pasuje do kontrolerów ruchu i kontrolerów nawigacyjnych.

Aby skonfigurować kontroler ruchu PS Move z systemem PS4, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz kabel mini-USB do kontrolera ruchu, a następnie podłącz jego drugi koniec do jednego z 2 portów USB z przodu systemu PS4.
 2. Przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze ruchu, aby sparować kontroler z konsolą. Wyświetlone zostanie menu profili użytkownika utworzonych w systemie PS4.
 3. Wybierz profil użytkownika, który obsługuje ten kontroler ruchu. Jeśli nie ma żadnego profilu do wyboru, należy go utworzyć.
 4. Następnie wrócisz do menu systemowego i będzie można kontynuować grę. Gdy kontroler ruchu PS Move będzie już w pełni naładowany, możesz odłączyć kabel mini-USB i grać bezprzewodowo.

Ważne uwagi

Elementy sterujące oraz kalibracja różnią się w zależności od gry. Postępuj zgodnie z wszelkimi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie podczas używania kontrolerów ruchu PS Move w grach PS4.

 • Kamera PlayStation Eye przeznaczona dla systemu PS3 nie jest obsługiwana przez system PS4.
 • Gry, które wymagają kamery do obsługi kontrolera ruchu, korzystają z kamery PlayStation Camera dla systemu PS4.
 • Kontrolery PlayStation Move działają dobrze w różnych warunkach oświetleniowych, jednak najlepiej zminimalizować bezpośrednie światło słoneczne, odblaski oraz światło padające zza pleców gracza.

Rozwiązywanie problemów z PlayStation Move

 • Upewnij się, że kontroler PS Move został połączony z systemem za pomocą przewodu mini-USB.
 • Upewnij się, że w dolnej części kontrolera PS Move świeci się wskaźnik stanu (mała czerwona dioda).
 • Spróbuj poruszać się po menu systemowym za pomocą kontrolera PlayStation Move. Naciśnij i przytrzymaj przycisk T (spust) i powoli skieruj kontroler w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Jeśli możesz poruszać się po menu systemowym za pomocą kontrolera PlayStation Move, oznacza to, że kontroler działa poprawnie.

Kamera PlayStation Eye

 • Upewnij się, że kamera PlayStation Eye jest podłączona do jednego z portów USB systemu PS3 i ma zasilanie. Jeśli system PS3 jest włączony, na kamerze PlayStation Eye powinna świecić się niebieska kontrolka.
 • Pod ikoną Ustawienia w menu głównym (XMB) systemu PS3 otwórz opcję Ustawienia akcesoriów i naciśnij (przycisk X), a następnie otwórz opcję Ustawienia kamery i naciśnij (przycisk X). Jeśli widzisz na ekranie obraz obszaru, na który jest skierowana kamera, oznacza to, że kamera PlayStation Eye działa poprawnie.
 • Upewnij się, że w kamerze PlayStation Eye ustawiono widok szerokokątny.
 • Spróbuj dostosować oświetlenie w pomieszczeniu. Upewnij się, że w pomieszczeniu nie jest zbyt jasno i zza pleców gracza nie pada żadne światło. Upewnij się, że znajdujesz się w odległości od 1,5 m do 3 m od kamery PlayStation Eye.

System PlayStation 3

 1. Upewnij się, że system PS3 wykrył i skalibrował kontroler PS Move.
 2. W menu ustawień XMB wybierz opcję Ustawienia akcesoriów.
 3. Przewiń w dół menu i wybierz opcję Kalibracja kontrolera ruchu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować kontroler PS Move z systemem PS3.

Jeśli powyższe czynności zostały wykonane, a kontroler PS Move nie działa poprawnie:

 1. Upewnij się, że kontroler PlayStation Move został skalibrowany zgodnie z wymaganiami gry.
 2. Jeśli właśnie grasz, naciśnij przycisk Select na kontrolerze PS Move, aby skalibrować kontroler ruchu z grą.

Jeśli kontroler PS Move nadal nie działa poprawnie, zresetuj kontroler ruchu PS Move. Naciśnij przycisk resetowania z tyłu kontrolera za pomocą przedmiotu z cienką końcówką (np. długopisu lub spinacza).