Updated 22 września 2015

Jak skonfigurować bezprzewodowe słuchawki stereo w systemie PlayStation 3?

Dowiedz się jak skonfigurować bezprzewodowe słuchawki stereo w systemie PlayStation 3.

 
 
  1. Podłącz kartę sieci bezprzewodowej do gniazda USB w systemie PlayStation 3.
  2. Upewnij się, że słuchawki zostały naładowane poprzez podłączenie ich kablem USB do systemu PlayStation 3 (kabel jest dostarczany osobno). Jeżeli poziom naładowania akumulatora słuchawek jest niski, to po podłączeniu i odebraniu sygnału audio słuchawki wyemitują dźwięk ostrzegawczy.
  3. W celu włączenia słuchawek naciśnij przycisk POWER/MIC MUTING i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
  4. Upewnij się, że w systemie PlayStation 3 zainstalowano najnowsze oprogramowanie, przechodząc do opcji Ustawienia > [Aktualizacja systemu] w menu XMB. Jeśli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania systemowego, pobierz ją i zainstaluj. Do prawidłowego działania słuchawek konieczne jest zainstalowanie oprogramowania systemowego w wersji 3.70 lub nowszej.
  5. Słuchawki powinny być już gotowe do użytku. Uwaga: Funkcja wirtualnego dźwięku przestrzennego jest domyślnie włączona w słuchawkach. Aby ją wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk VIRTUAL SURROUND ON/OFF.
  6. Możesz wybrać, czy chcesz słyszeć w słuchawkach tyko czat, czy jednocześnie czat i dźwięk z gry. Opcje te możesz przełączać w sekcji Ustawienia > [Ustawienia akcesoriów] > [Rozszerzenie audio słuchawek stereo] menu XMB].