Updated 11 sierpnia 2015

Jak zresetować bezprzewodowe słuchawki stereo?

Dowiedz się co zrobić, jeśli bezprzewodowe słuchawki stereo przestaną reagować i muszą zostać zresetowane.

 
 

Dowiedz się co zrobić, jeśli bezprzewodowe słuchawki stereo przestaną reagować i muszą zostać zresetowane.

  • Upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej jest podłączona do systemu PlayStation 3.
  • Za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk Reset. Wskaźnik stanu karty sieci bezprzewodowej zacznie migać.
  • Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przełącznik POWER/przycisk MIC MUTE. Wskaźnik stanu błyśnie na niebiesko, co będzie oznaczało, że słuchawki zostały włączone.
  • Po zakończeniu parowania wskaźnik stanu będzie świecić na niebiesko stałym światłem.

Słuchawki zostaną zresetowane i sparowane z kartą sieci bezprzewodowej.