Updated 18 lutego 2020

Pomoc dotycząca nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4.

Konfiguracja nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4

Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4 jest kompatybilna wyłącznie z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK 4.

  1. Wyłącz kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4, przytrzymując przycisk PS > [Dźwięk/urządzenia] > [Wyłącz urządzenie] > [DUALSHOCK 4].
  2. Ustaw wtyczkę słuchawek stereo nasadki równo z gniazdem słuchawek stereo kontrolera i wciśnij nasadkę w kontroler.
  3. Naciśnij przycisk PS, żeby włączyć kontroler.
  4. Naciśnij dwukrotnie przycisk ekranu na nasadce, aby przełączać się między trzema profilami domyślnymi.
 
 

Jak zmienić przypisania przycisków nasadki DUALSHOCK 4

  1. Przytrzymaj przycisk ekranu wciśnięty przez 1 sekundę, by włączyć tryb programowania. Na ekranie zacznie migać numer profilu, informując, że jesteś w trybie programowania.
  2. Naciśnij lewy lub prawy przycisk tylny, aby wybrać przypisanie przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tylny, aby przewinąć dostępne przypisania.
  3. Kliknij raz przycisk ekranu, by wyjść z trybu programowania i zapisać profil.

Jeśli chcesz dostosować inny profil, przytrzymaj przycisk ekranu przez 1 sekundę, aby przejść do trybu programowania. Następnie kliknij dwukrotnie, aby zaprogramować kolejny profil.

Resetowanie nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4

Jeżeli chcesz zresetować nasadkę do domyślnych profili fabrycznych, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk tylny, prawy przycisk tylny oraz przycisk ekranu. Gdy na ekranie pojawi się ikona resetowania, przytrzymaj przyciski przez kolejne 5 sekund. Gdy pojawi się HJKL, resetowanie jest zakończone.