Updated 26 sierpnia 2015

Regulowanie głośności wejścia i wyjścia zestawu słuchawkowego PlayStation 3

Dowiedz się, jak wyregulować głośność wejścia i wyjścia swojego zestawu słuchawkowego podczas korzystania z PlayStation 3.

 
 

Głośność zestawu słuchawkowego można regulować w następujący sposób:

  1. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest zarejestrowany w systemie PlayStation 3 jako urządzenie wejściowe audio, przechodząc do menu XMB i wybierając opcję [ Ustawienia] > [Ustawienia akcesoriów] > [Ustawienia urządzenia audio] > [Urządzenie wejściowe] oraz wybierając swój zestaw słuchawkowy z listy.
  2. Zostanie wyświetlona liczba określająca [Poziom mikrofonu]. Zaznacz ją i naciśnij przycisk  , a następnie naciskaj przyciski [W GÓRĘ] i [W DÓŁ], aby regulować głośność wejścia audio. Po wybraniu odpowiedniego poziomu audio naciśnij przycisk  , aby go zatwierdzić.
  3. Jeśli chcesz także korzystać z zestawu słuchawkowego jako wyjścia audio, sprawdź, czy jest on zarejestrowany w systemie PlayStation 3 jako urządzenie wyjściowe audio. W tym celu przejdź do menu XMB i wybierz opcję [ Ustawienia] > [Ustawienia akcesoriów] > [Ustawienia urządzenia audio] > [Urządzenie wyjściowe] oraz wybierając swój zestaw słuchawkowy z listy.
  4. Zostanie wyświetlona liczba określająca [Poziom mikrofonu]. Zaznacz ją i naciśnij przycisk  , a następnie naciskaj przyciski [W GÓRĘ] i [W DÓŁ], aby regulować głośność wyjścia audio. Po wybraniu odpowiedniego poziomu audio naciśnij przycisk  ,aby potwierdzić.