Opcje ułatwień dostępu w God of War Ragnarök

Sprawdź ponad 70 funkcji ułatwień dostępu w grze God of War Ragnarök, które umożliwiają graczom dostosowanie rozgrywki do swoich potrzeb.

 

Konfiguracje ułatwień dostępu

Gra God of War Ragnarök posiada cztery nowe skonfigurowane menu, każde z włączoną częścią opcji lub ze wszystkimi opcjami. Po wybraniu gotowe ustawienia zostaną zastosowane w menu. Zmienione ustawienia będą oznaczone w menu niebieskim kolorem. Możesz cofnąć wszystkie zmiany do wartości domyślnych, wyłączając gotowe ustawienia lub przytrzymując przycisk cofnięcia wszystkich zmian.

Gotowe ustawienia dostępności wizualnej

Opcje: wył., częściowe, pełne

 • Zastosuj opcje przygotowane dla graczy z ograniczoną możliwością widzenia. Te gotowe ustawienia dostosowują takie opcje jak:
  • Skierowanie na cel
  • Zagadki – czas na reakcję
  • Zagadki – asysta celowania
  • Namierzenie
  • Wyśrodkowanie kamery przy ataku
  • Automatyczne podnoszenie
  • Asysta przy przeszkodach
  • Styl minigier
  • Wskazówki dźwiękowe
  • Chwycenie ogłuszonego wroga
  • Wysokokontrastowy interfejs
  • Rozmiar tekstu interfejsu
  • Rozmiar ikon, napisów i opisów tekstowych dźwięków

Gotowe ustawienia dostępności słuchowej

Opcje: wył., częściowe, pełne

 • Zastosuj opcje przygotowane dla graczy niesłyszących lub niedosłyszących. Te gotowe ustawienia dostosowują takie opcje jak:
  • Napisy
  • Napisy
  • Wskaźniki kierunku
  • Imiona osób mówiących
  • Tło napisów i opisów tekstowych dźwięków
  • Rozmycie napisów i opisów tekstowych dźwięków

Gotowe ustawienie redukcji ruchów

Opcje: wył., częściowe, pełne

 • Zastosuj opcje przygotowane dla graczy z nadwrażliwością na ruch, związane z szybkimi ruchami lub kołysaniem kamery. Te gotowe ustawienia dostosowują takie opcje jak:
  • Kołysanie kamery
  • Siła wstrząsów kamery
  • Upłynnienie przerywników
  • Stale wyświetlana kropka
  • Rozmycie w ruchu
  • Ziarno
  • Asysta podczas ruchu na boki
  • Wyśrodkowanie kamery przy ataku
  • Czułość celowania
  • Szybkość obrotu kamery

Gotowe ustawienia dostępności motorycznej

Opcje: wył., częściowe, pełne

 • Zastosuj przygotowane opcje dla graczy z niepełnosprawnością fizyczną lub ruchową. Te gotowe ustawienia dostosowują takie opcje jak:
  • Zagadki – czas na reakcję
  • Zagadki – asysta celowania
  • Skierowanie na cel
  • Wizualizacja kontrolera
  • Wielokrotne wciskanie przycisku
  • Przytrzymanie w menu
  • Styl biegu i minigier
  • Chwycenie ogłuszonego wroga
  • Tryb szału
  • Namierzenie
  • Wyśrodkowanie kamery przy ataku
  • Wł./wył. celowania i blokowania
  • Automatyczne podnoszenie
  • Asysta przy przeszkodach
  • Styl uników

Zmieniony wskaźnik ustawień

Opcje: Automatyczne

 • Ustawienia zmienione w stosunku do wartości domyślnych będą oznaczone niebieskim kolorem, co pozwoli szybko je zlokalizować.

Sterowanie wariantywne

Pracownicy Santa Monica Studio wzięli sobie do serca uwagi graczy i zmienili personalizację sterowania, dodając nowe sposoby dostępu do kluczowych zdolności i niektórych trudnych do wykonania akcji. Skróty na panelu dotykowym, style kontrolera, gotowe ustawienia sterowania, niestandardowa konfiguracja – teraz możesz mieć pełną kontrolę. 

Ustawienia kontrolera i dostosowanie sterowania

Personalizacja sterowania

Opcje: Dostosuj sterowanie przy użyciu systemu mapowania przycisków akcji z 14 unikalnymi przyciskami dostępnymi dla gracza.

 • Przypisz przyciski i spersonalizuj cały układ sterowania.

Układ sterowania

Opcje: standardowy, odwrócony, klasyczny, leworęczny, praworęczny, mistrz przetrwania, skrytobójca, własne 1, własne 2, własne 3.

 • Przypisz przyciski i spersonalizuj cały układ sterowania.

Wibracje kontrolera

Opcje: suwak 0 do 10

 • Dostosuj siłę wibracji kontrolera.

Przycisk panelu dotykowego (wejście do menu)

Opcje: lewo/prawo – wejście, wciśnij/przytrzymaj – wejście, broń, tylko ekran, tylko mapa.

 • Zmień funkcjonalność wejścia do menu za pośrednictwem przycisku panelu dotykowego.

Skróty przesunięcia palcem po panelu dotykowym

Opcje: wył., skierowanie na cel, wł./wył. interfejs, wysokokontrastowy obraz, Spartański Szał, szybki obrót, cios tarczą.

 • Przypisz kluczowe czynności do dowolnego z czterech kierunków przesunięcia palcem. Po wybraniu skrótu wciąż można uruchomić te funkcje za pomocą przypisanych wcześniej przycisków. Skróty mogą zostać przypisane do więcej niż jednego kierunku.

Lewy i prawy drążek

Opcje: standardowe, odwrócone.

 • Wybierz standardowe, by przypisać ruch postaci do lewego drążka i obrót kamery do prawego drążka, lub odwrócone, by je zamienić.

Ruch podczas wspinaczki

Opcje: standardowy lub kamera.

 • Po włączeniu tej opcji zmieni się sposób interakcji gracza z pionowymi przeszkodami, takimi jak ściany do wspinaczki.
  • Standardowy: gracz będzie się wspinał w kierunku wychylenia drążka.
  • Kamera: wychylenie drążka w przód sprawi, że gracz będzie się poruszał w kierunku wskazanym przez kamerę. Przykładowo skierowanie kamery w dół i wychylenie drążka w przód spowoduje ruch w dół.
 • „Kamera” jest polecana dla graczy, którzy korzystają ze skierowania na cel, aby ustawiać kamerę w kierunku swojego celu.

Szybki obrót

Opcje: wył., przytrzymaj przycisk bloku [L1] + przycisk aktywacji gołych pięści [przycisk kierunku „w dół”], wychyl w tył drążek ruchu + wciśnij przycisk biegu [R3].

 • Aktywuj szybki obrót, aby obrócić kamerę o 180 stopni. Dostępne także jako skrót przesunięcia palcem po panelu dotykowym.

Spartański Szał

Opcje: sprint [L3] + namierzenie [R3], unik [X] + interakcja [O].

 • Wybierz ustawienia przycisków do aktywacji Spartańskiego Szału. Dostępne także jako skrót przesunięcia palcem po panelu dotykowym.

Chwycenie ogłuszonego wroga

Opcje: Wciśnij namierzenie (R3), przytrzymaj przycisk interakcji (kółko), drążek ruchu.

 • Przycisk namierzenia (domyślnie – R3): Wciśnij [przycisk namierzenia], będąc w zasięgu ogłuszonego przeciwnika, by rozpocząć akcję chwycenia ogłuszonego wroga.
 • Przytrzymaj przycisk interakcji (kółko): Przytrzymaj [przycisk interakcji], będąc w zasięgu ogłuszonego przeciwnika, by rozpocząć akcję chwycenia ogłuszonego wroga.
 • Drążek ruchu: Wychyl [drążek ruchu] i pójdź/pobiegnij w stronę ogłuszonego przeciwnika, by rozpocząć akcję chwycenia ogłuszonego wroga.

Poruszanie się po menu umiejętności

Opcje: standardowy, przyciski kierunku.

 • Zmień sposób poruszania się po menu umiejętności. Do wyboru są [przycisk poruszania się], swobodny kursor i przyciski kierunku.

Chowanie broni

Opcje: standardowy, przycisk broni.

 • Wybierz sposób chowania broni:
  • Standardowy: Wciśnij przycisk gołych pięści [przycisk kierunku „w dół”], by schować obecnie używaną broń.
  • Przycisk broni: Wciśnij przycisk broni, by jej dobyć lub ją schować.

Przyciski – przytrzymywanie i wciskanie

Pracownicy Santa Monica Studio dołożyli wszelkich starań, aby zwiększyć dostępne opcje minimalizacji zmęczenia spowodowanego wykonywaniem trudnych akcji. Dzięki temu różne czynności można wykonywać na różne sposoby, ograniczając tym samym konieczność długiego trzymania i szybkiego wciskania przycisków. 

Wielokrotne wciskanie przycisku

Opcje: Wciśnij lub przytrzymaj.

 • Wykonuj serie akcji, wielokrotnie i szybko wciskając lub przytrzymując odpowiednie przyciski.
  • WCIŚNIJ (standardowe): Wciśnij przycisk kilkukrotnie, aby przejść dalej.
  • PRZYTRZYMAJ: Przytrzymaj przycisk, aby przejść dalej.

Styl blokowania

Opcje: Przytrzymaj lub wł./wył.

 • Zmieniaj metodę aktywowania bloku.
  • PRZYTRZYMAJ (domyślne): Przytrzymaj przycisk blokowania [L1], aby blokować. Puść przycisk, aby przestać blokować.
  • WŁ./WYŁ.: Wciśnij przycisk blokowania [L1], aby blokować. Wciśnij przycisk blokowania [L1] jeszcze raz, aby przestać blokować.

Styl celowania

Opcje: Przytrzymaj lub wł./wył.

 • Zmień ustawienia sterowania odpowiedzialne za celowanie.
  • PRZYTRZYMAJ (domyślne): Przytrzymaj przycisk [L2], aby celować. Puść przycisk, aby przestać celować.
  • WŁ./WYŁ.: Wciśnij przycisk [L2], aby celować. Wciśnij przycisk [L2] jeszcze raz, aby przestać celować.

Styl uników

Opcje: Przytrzymaj lub wł./wył (w grze opisane jako standardowy, standardowy + przewrót po wciśnięciu).

 • Zmień ustawienia sterowania odpowiedzialne za unik.
  • STANDARDOWY (domyślne): Wciśnij, by wykonać krok w bok, wciśnij dwukrotnie, by wykonać krok w bok z pojedynczym przewrotem.
  • STANDARDOWY+: Wciśnij, by wykonać krok w bok, wciśnij dwukrotnie, by wykonać krok w bok z przewrotem. Trzymaj dalej, by powtarzać wykonywanie kroku w bok z następującym po nim przewrotem.
  • PRZEWRÓT PO WCIŚNIĘCIU: Wciśnij, by wykonać krok w bok z automatycznym przewrotem. Trzymaj dalej, by powtarzać wykonywanie kroku w bok z następującym po nim przewrotem.

Neutralny unik

Opcje: wł., wył.

 • Użyj przycisku uniku [O], aby wykonać unik w tył bez wychylania drążka.

Asysta podczas uniku

Opcje: wł., wył.

 • Podczas wykonywania uniku gracz otrzymuje dodatkową odporność.
  (Uwaga: Asysta podczas uniku NIE jest dostępna na poziomie trudności „Bez litości” oraz „Bóg wojny”)

Bieg

Opcje: Wciśnij przycisk biegu [L3], przytrzymaj przycisk uniku [X], automat.

 • Wybierz styl sterowania dla biegu. Sterowanie dla wciskania i przytrzymania można zmienić.

Opóźnienie automatycznego biegu

Opcje: 0,0-5,0

 • Wybierz, po jakim czasie ma następować automatyczna aktywacja biegu. Przy niższych wartościach postać zacznie biec po pokonaniu bardzo krótkiego dystansu. Przy wyższych zaś nastąpi to z lekkim opóźnieniem.

Przytrzymanie w menu

Opcje: standardowe, szybkie

 • Wybierz, jak długo musi być przytrzymany przycisk w menu, by aktywować akcje takie jak wytwarzanie czy wydawanie PD.
  • Standardowy: Przytrzymaj przez cały czas trwania aktywacji, by potwierdzić akcję.
  • Szybkie: Skraca czas przytrzymania przycisku, przyspieszając zatwierdzenie.

Wspomaganie

Sprawdź różnorodne asysty rozgrywki dla częstych akcji – od asysty przy walce, dzięki czemu stale będziesz namierzać cel, do asysty przy zagadkach, by wydłużyć czas przeznaczony na ich ukończenie. Dodano także funkcje automatycznego podnoszenia i automatycznego wyboru wyposażenia, by ułatwić zarządzanie wyposażeniem i zbieranie łupu.

Asysta celowania

Opcje: wył., klasyczne, klasyczne+

 • Kiedy celujesz, ta funkcja naprowadza kamerę z wykorzystaniem krótkotrwałej asysty podczas ruchu na boki oraz efektu siły oporu wokół celu.
  • Klasyczne: Kieruje kamerę na najbliższy spośród celów, które znajdują się już w pobliżu celownika.
  • Klasyczne +: Kieruje kamerę na najbliższy cel na ekranie.

Zagadki – asysta celowania

Opcje: wł., wył.

 • Podczas mierzenia z broni celownik zostaje przyciągnięty do pobliskiego celu związanego z zagadką.

Kamera przy namierzeniu

Opcje: wył., klasyczne, celowanie automatyczne, celowanie automatyczne+

 • Użyj przycisku namierzenia, by aktywować. Używaj drążka ruchu, by przełączać się między celami. Namierzenie sprawi, że przeciwnik znajdzie się w centrum kamery, co może zostać anulowane przez wydarzenie lub akcję.
  • Klasyczne: Namierzenie sprawi, że przeciwnik będzie w polu widzenia do momentu pokonania. W trakcie celowania namierzanie zostanie chwilowo anulowane. Cele mogą przerwać namierzanie, wykonując specjalne ataki lub oddalając się na odpowiednią odległość.
  • Celowanie automatyczne: Namierzenie nie zostaje anulowane, gdy gracz zacznie celować, i przełącza się na kolejny cel widoczny na ekranie, gdy poprzedni cel zginie. Wychyl drążek podczas celowania, by namierzyć inną część ciała wroga. Jeśli namierzanie zostanie przerwane przez atak specjalny, wyszukiwany będzie kolejny cel.
  • Celowanie automatyczne+: Oprócz wszystkich ustawień funkcji celowania automatycznego bierze pod uwagę również wrogów znajdujących się poza ekranem.

Asysta podczas ruchu na boki

Opcje: wł., wył.

 • Kamera automatycznie śledzi grupy przeciwników podczas ruchu na boki w walce.

Aktywacja celowania czujnikiem ruchu

Opcje: wył., celowanie

 • Umożliwia sterowanie kamerą podczas celowania za pomocą czujnika ruchu.

Zagadki – czas na reakcję

Opcje: standardowy, wydłużony, wydłużony+

 • Zapewnia więcej czasu na rozwiązanie zagadek środowiskowych. To ustawienie może spowolnić obiekty związane z zagadkami i/lub wydłużyć czas przeznaczony na rozwiązanie zagadki.

Prędkość w pionie/poziomie – celowanie czujnikiem ruchu

Opcje: suwak od 0,1 do 3,0

 • Dostosuj szybkość obrotu kamery podczas celowania czujnikiem ruchu

Celowanie czujnikiem ruchu – przyspieszenie

Opcje: suwak od 0 do 10

 • W trakcie celowania większa prędkość wykrywana przez funkcję czujnika ruchu przyspieszy ruch kamery. Szybsze ruchy przyspieszą ruch kamery, z kolei wolniejsze sprawią, że kamera będzie poruszać się wolniej.

Ogranicz niewielkie ruchy – celowanie czujnikiem ruchu

Opcje: suwak od 0 do 30

 • Ruch kamery podczas celowania zostanie ograniczony, jeśli kontroler jest obracany z mniejszą niż ta prędkością (wyrażoną w stopniach na sekundę), kiedy funkcja czujnika ruchu jest włączona. Pomaga to niwelować niezamierzone ruchy kamery powodowane wciskaniem przycisków.

Styl minigier

Opcje: precyzja, jeden przycisk, automat.

 • Zmień sposób kończenia minigier:
  • Precyzja: Wychyl w określonym kierunku, by ukończyć minigrę.
  • Jeden przycisk: Wciśnij jeden przycisk dla każdej wymaganej akcji w minigrze.
  • Automat.: Minigra zostaje ukończona automatycznie.

Punkty kontrolne przy minibossach

Opcje: wł., wył.

 • Kiedy zabije cię miniboss (np. pradawny), ponowne rozpoczęcie walki sprawi, że będzie on miał zmniejszone zdrowie, jeśli przed twoją śmiercią otrzymał obrażenia powyżej pewnego poziomu. (Uwaga: Opcja „Punkty kontrolne przy minibossach” NIE jest dostępna na poziomie trudności „Bez litości” oraz „Bóg wojny”).

Funkcja automatycznego wyboru

Opcje: aktywowane w menu broni i w menu pancerza

 • W menu broni i menu pancerza wciśnij przycisk automatycznego wyboru i wybierz pożądaną statystykę, by automatycznie użyć wyposażenia Kratosa. Ta funkcja priorytetowo traktuje wyposażenie, które zapewnia Kratosowi największy wzrost poziomu siły według wybranej statystyki.

Automatyczne podnoszenie

Opcje: wył., najpotrzebniejsze, ekonomia, wszystko

 • Automatycznie podnoś określone przedmioty, podchodząc do nich.
  • Najpotrzebniejsze: Podnosisz kamienie zdrowia, szału i inne, gdy ich potrzebujesz.
  • Ekonomia: Poza walką podnosisz srebro, zasoby i łupy.
  • Wszystko: Łączy ustawienia opcji Najpotrzebniejsze i Ekonomia.

Wyśrodkowanie kamery przy ataku

Opcje: wył., klasyczne, priorytet, priorytet+

 • Kamera automatycznie ustawia się za postacią gracza, gdy wykonywany jest atak wręcz.
  • Klasyczne: Wyśrodkowanie kamery następuje, gdy wróg zostaje trafiony atakiem wręcz.
  • Priorytet: Kamera zostaje wyśrodkowana na najbliższym wrogu na ekranie po zamachnięciu się bronią oraz podczas parowania.
  • Priorytet+: Kamera zostaje wyśrodkowana na wrogach widocznych i niewidocznych na ekranie po zamachnięciu się bronią oraz podczas parowania.

Napisy i opisy tekstowe dźwięków

Wykorzystując najlepsze rozwiązania z filmu i telewizji, opcje napisów i opisów tekstowych dźwięków pozwalają graczom jak najgłębiej doświadczyć rozgrywki – z dźwiękiem lub bez.

Napisy

Opcje: wł., wył.

 • Włącz napisy podczas rozmów postaci.

Rozmycie napisów i opisów tekstowych dźwięków

Opcje: wł., wył.

 • Rozmyj tło za napisami i opisami tekstowymi dźwięków, by zwiększyć ich czytelność.
  (Uwaga: Można połączyć z ustawieniem „Tło napisów i opisów tekstowych dźwięków”)

Tło napisów i opisów tekstowych dźwięków

Opcje: brak, jasne, ciemne

 • Włącz ciemne tło napisów, by poprawić ich czytelność.
  • Jasne: Dodaje czarne tło o niskiej przezroczystości, aby zapewnić niewielki kontrast.
  • Ciemny: Dodaje czarne tło o dużej przezroczystości za tekstem, aby zapewnić wysoki kontrast.

Wskaźniki kierunku

Opcje: wł., wył.

 • Włącz strzałkę widoczną przy napisach, która wskaże położenie mówiącej postaci dla mówionych dialogów i dźwięków niebędących mową. Postacie widoczne na ekranie nie będą miały widocznego wskaźnika kierunku dla swoich napisów.

Imiona osób mówiących

Opcje: wł., wył.

 • Wyświetl imię osoby mówiącej i napisy.

Kolor opisów tekstowych dźwięków

Opcje: wył. (biały), niebieskozielony, zielony, żółty, różowy, pomarańczowy, fioletowy, niebieski

 • Wybierz kolor dla opisów tekstów dźwiękowych niebędących mową.

Kolor osób mówiących

Opcje: wył. (biały), niebieskozielony, zielony, żółty, różowy, pomarańczowy, fioletowy, niebieski

 •  Imiona osób mówiących, o ile są włączone, będą oznaczane osobnymi kolorami.

Kolor napisów

Opcje: wył. (biały), niebieskozielony, zielony, żółty, różowy, pomarańczowy, fioletowy, niebieski

 • Wybierz kolor napisów przy dialogach mówionych.

Napisy

Opcje: wł., wył.

 • Włącz wyświetlanie dźwięków niebędących mową oraz opisów w postaci opisów tekstowych dźwięków.

Wielkość napisów i podpisów

Opcje: domyślne, duże, bardzo duże

 • Dostosuj rozmiar napisów i opisów tekstowych dźwięków.
Domyślne napisy
Duże napisy
Bardzo duże napisy

Pomoce wizualne

God of War Ragnarök ma ustawienia zapewniające widoczność ważnych elementów na ekranie graczom siedzącym daleko od ekranu lub osób z ograniczoną możliwością widzenia. Czytanie napisów w dialogach, walka z kilkoma przeciwnikami czy poszukiwanie cennych przedmiotów nie sprawi problemów, a to za sprawą przeróżnych ustawień, dzięki którym kluczowe informacje będą dobrze widoczne na ekranie. 

Domyślny rozmiar tekstu interfejsu
Bardzo duży rozmiar tekstu interfejsu

Rozmiar ikon

Opcje: małe, domyślne, duże, bardzo duże

 • Tam, gdzie to możliwe, popraw (lub zmniejsz) czytelność, zwiększając rozmiar ikon przycisków, ikon dodatkowych, pasków zdrowia wrogów, ikon na mapie oraz celownika podczas namierzania.
Standardowe ikony
Małe ikony
Duże ikony
Bardzo duże ikony

Rozmiar tekstu interfejsu

Opcje: domyślny, duży, bardzo duży, największy

 • Tam, gdzie to możliwe, zwiększ rozmiar tekstu interfejsu, aby ułatwić jego czytanie. (Uwaga: To inna funkcja niż „Rozmiar napisów i opisów tekstowych dźwięków).

Modyfikacja kolorów interfejsu

Opcje: domyślna, zestaw 1, zestaw 2, zestaw 3

 • Zmień paletę kolorów wykorzystywaną do wyświetlania ważnych elementów interfejsu w świecie gry, np. informacji o przełamaniu bloku lub pierścieni sygnalizujących atak, którego nie da się zablokować.

Trajektoria odbicia topora

Opcje: wł., wył.

 • Podczas celowania wyświetla trajektorię odzwierciedlającą odbicie topora od niektórych powierzchni.

Nasilenie filtra

Opcje: od 1 do 10

 • Dostosuj nasilenie ekranowych filtrów kolorów.

Kontrast wizualizacji

Opcje: lekki, średni, ciemny

 • Zmień nasilenie nieprzezroczystości wizualizacji kontrolera:
  • Lekki: tylko kontur i wyróżnienie
  • Średni: dodanie czarnego podkładu o niskiej przezroczystości
  • Ciemny: dodanie do wizualizacji czarnego podkładu o dużej przezroczystości

Wysokokontrastowy interfejs

Opcje: wł., wył.

 • Dodaj do elementów interfejsu czarny kontrastujący podkład.

Wysokokontrastowe przerywniki filmowe

Opcje: wł., wył.

 • Zdecyduj, czy kolory o wysokim kontraście powinny być wyświetlane podczas przerywników.

Redukcja rozbłysków

Opcje: wł., wył.

 • Zredukuj nasilenie rozbłysków wyświetlanych na całym ekranie (np. przy „rozbłyskowych” efektach zdolności).

Wybór indywidualnych kolorów dla 10 kategorii

 • Opcje:      
  • Kolor Kratosa
  • Kolor Atreusa
  • Kolor bossów/minibossów
  • Kolor wrogów
  • Kolor postaci niegrywalnych
  • Kolor celów
  • Kolor interakcji
  • Kolor niebezpieczeństwa
  • Kolor znacz. nawigacyjnych
  • Kolor tła
 • Przypisz indywidualne kolory do dowolnej kombinacji kategorii, by stworzyć spersonalizowany tryb wysokiego kontrastu.

Filtr kolorów

Opcje: wył., czerwony i zielony, zielony i czerwony, niebieski i żółty

 • Nałóż na ekran filtr, który ogranicza wykorzystanie konkretnego spektrum kolorów obiektów w grze dla osób z daltonizmem.

Wizualizacja kontrolera

Opcje: wł., wył.

 • Wyświetla na ekranie obraz kontrolera i wciskane w trakcie rozgrywki przyciski.
  W menu i podczas przerywników jest on niewidoczny.

Predefiniowane ustawienie kontrastu

Opcje: wył., ogólne, czerwony i zielony, zielony i czerwony, niebieski i żółty, kolekcjoner, zagrożenie, oświetlenie

 • Wybierz predefiniowane ustawienie kontrastu, by zastosować predefiniowaną paletę kolorów do wielu kategorii naraz, lub skorzystaj z poniższych opcji, by wybrać poszczególne kategorie. Wysokokontrastowy obraz pozwala na zastosowanie maksymalnego nasycenia kolorów w postaciach i obiektach, co ułatwia ich dostrzeżenie. (UWAGA: Ten tryb, sparowany z opcją przesunięcia wysokokontrastowego obrazu, może być włączany i wyłączany w dowolnym momencie podczas rozgrywki. Ten tryb jest automatycznie wyłączany w menu postaci).

Redukcja ruchów

Eliminując wstrząsy kamery podczas rozgrywki lub wyłączając stale wyświetlaną kropkę, God of War Ragnarök zawiera ustawienia zapewniające płynniejszą rozgrywkę.

Siła wstrząsów kamery

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj nasilenie krótkich, częstych i nagłych ruchów kamery. Zazwyczaj występują podczas walki.

Realistyczne kołysanie kamery

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Ustal nasilenie powolnych, zapętlonych ruchów kamery (np. samoczynnych drgań). Efekty te widoczne są zazwyczaj podczas stania w miejscu lub pokonywania przeszkód. (Uwaga: Ta funkcja nie wpływa na przerywniki filmowe).

Rozmycie w ruchu

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj natężenie efektu rozmycia w ruchu.

Ziarno

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Ustaw wartość ziarna.

Kropka na środku ekranu

Opcje: wył., mała, średnia, duża

 • Wyświetl na środku ekranu celownik w jednym z kilku rozmiarów.

Kolor kropki na środku ekranu

Opcje: biały, czarny, niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty

 • Dostosuj kolor kropki na środku ekranu.

Upłynnienie przerywników

Opcje: wł., wył.

 • Tam, gdzie to możliwe, nadaj większą płynność ruchom kamery w celu zredukowania drgań i kołysania podczas przerywników filmowych.

Nawigacja i pokonywanie przeszkód

Poruszanie się po świecie jest kluczowe dla jego odkrywania i przeżywania przygód. Nowe opcje namierzania i asysty przy przeszkodach umożliwiają zdecydowane przemieszczanie się po świecie.     

Skierowanie na cel

Opcje: wł., wył.

 • Wciśnij przycisk namierzenia, by skierować kamerę na aktualny cel fabularny lub cel zaznaczony na mapie, gdy nie bierzesz udziału w walce. (Uwaga: Skierowanie na cel można sparować z aktywacją przesunięciem palcem).

Asysta przy przeszkodach

Opcje: wył., automat., automat.+

 • Umożliwia pokonywanie przeszkód jedynie za pomocą drążka ruchu, ograniczając konieczność wciskania przycisków podczas przeskakiwania i wspinaczki.
  • Automat.: Ułatwia przeskakiwanie przeszkód, przeskakiwanie przepaści, wdrapywanie się na przeszkody i schodzenie z półek.
  • Automat.+: Do czynności wymienionych w opcji auto. dodaje wspinanie, czołganie i przeciskanie się.

Wskazówki dźwiękowe i czytnik ekranu

Nowością w serii God of War są dwie funkcje ułatwiające rozgrywkę graczom niedowidzącym. Wskazówki dźwiękowe wyświetlają podpowiedzi na ekranie, które umożliwią graczowi szybką identyfikację dostępnych akcji w rozgrywce ogólnej i podczas walki. Funkcja czytnika ekranu (wyłącznie w języku angielskim) pomaga graczowi poruszać się po różnych menu oraz opanować podstawy gry.  

Wskazówki dźwiękowe

Opcje: wł., wył.

 • Odtwarza dodatkowe dźwięki (lub mówione informacje bezpośrednie) odpowiadające określonym działaniom w trakcie walki i pokonywania przeszkód. (Uwaga: Przejrzyj bibliotekę wskazówek dźwiękowych, by zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi wskazówkami).

Czytnik ekranu dla wybranych menu (wyłącznie w języku angielskim)

Opcje: wł., wył.

 • Włącz odczytywanie wybranych napisów, które pojawiają się na ekranie (wyłącznie w języku angielskim). Funkcja czytnika ekranu działa z następującymi ekranami: 
  • Ekran startowy
  • Menu powitalne
  • Menu opcji
  • Menu samouczków
  • Menu wyboru światów
  • Menu automatycznego wyposażenia
 • Głośność funkcji czytnika ekranu możesz dostosować w menu głośności dźwięku .

Dostosowanie dźwięku

Dostosuj wedle uznania wrażenia dźwiękowe, takie jak wzmocnienie głosu czy centralne panoramowanie dialogów, aby dźwięk brzmiał tak, jak chcesz.

Zakres globalny

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj maksymalne natężenie wszystkich dźwięków gry.

Efekty

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność efektów dźwiękowych.

Dialogi

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność dialogów.

Muzyka

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność muzyki.

Głośnik kontrolera

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność głośnika kontrolera.

Wskazówki dźwiękowe – ułatwienia dostępu

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność wskazówek dźwiękowych.
  (Uwaga: Wskazówki dźwiękowe można znaleźć w menu „Dźwięk i napisy” lub w menu „Ułatwienia dostępu”).

Głośność czytnika ekranu

Opcje: suwak od 0 do 10

 • Dostosuj głośność zamiany tekstu na mowę (wyłącznie w języku angielskim).

Słowniczek wskazówek dźwiękowych

Opcje: w menu opcji

 • Przeglądaj i przesłuchaj różne sygnały dźwiękowe, które pojawiają się podczas rozgrywki.

Panoramowanie dźwięku

Opcje: suwak od -5 do 5

 • Dostosuj panoramowanie dźwięku z lewej/prawej strony.

Dialogi w centrum

Opcje: wł., wył.

 • Po włączeniu wszystkie dialogi postaci odtwarzane są przez centralny kanał dźwiękowy. Dezaktywuje to ustawienia dot. panoramowania dźwięku i kina domowego dla dialogów. Zmniejsza immersyjność dźwięku, ale ułatwia zrozumienie kwestii postaci.

Wzmocnienie głosu

Opcje: wł., wył.

 • Dostosuj miks dźwięku, by poprawić wyrazistość kwestii postaci. (Uwaga: Może to wpłynąć na czystość muzyki i efektów dźwiękowych, kiedy postacie mówią).

Zintegrowane wsparcie systemu dźwięku mono

Opcje: automatyczne wykrywanie

 • Automatycznie wykrywa wykorzystanie dźwięku mono w ustawieniach konsoli PlayStation i wykorzystuje je w grze.

HUD

Opcje personalizacji HUD-a przeniesiono z gry God of War (2018), dzięki czemu można teraz włączać i wyłączać jego elementy przesunięciem palcem.

Kompas

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetlaj kompas na górze ekranu.
  • Wł. (domyślne): Kompas będzie widoczny lub ukryty zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Widoczność kompasu można włączać i wyłączać po przypisaniu go do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Kompas nie będzie widoczny przez większość rozgrywki.

Paski zdrowia wrogów

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetl pasek nad głowami wrogów pokazujący ich poziom, zdrowie, ogłuszenie i efekty.
  • Wł. (domyślne): Paski zdrowia wrogów będą widoczne lub ukryte zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Paski zdrowia wrogów można włączać i wyłączać po przypisaniu ich do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Paski zdrowia wrogów nie będą widoczne podczas walki.

Paski zdrowia bossów

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetl pasek życia bossa na górze ekranu podczas walki z bossem lub minibossem.
  • Wł. (domyślne): Paski zdrowia bossów będą widoczne lub ukryte zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Paski zdrowia bossów można włączać i wyłączać po przypisaniu ich do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Paski zdrowia bossów nie będą widoczne podczas walki.

Wskaźnik wrogów poza polem widzenia

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetl wskaźnik wokół Kratosa, który rozświetla się i wskazuje kierunek/rodzaj wrogiego ataku.
  • Wł. (domyślne): Wskaźnik wrogów poza polem widzenia będzie widoczny lub ukryty zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Wskaźnik wrogów poza polem widzenia można włączać i wyłączać po przypisaniu go do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Wskaźniki wrogów poza polem widzenia nie będą widoczne podczas walki.

Interfejs walki

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetl zdrowie, szał lub inne elementy walki w Hudzie.
  • Wł. (domyślne): Interfejs walki (zdrowie, szał itp.) będzie widoczny lub ukryty zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Interfejs walki można włączać i wyłączać po przypisaniu go do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Interfejs walki nie będzie widoczny przez większość rozgrywki.

Powiadomienia w trakcie rozgrywki

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Zezwala na wyświetlanie w Hudzie ogólnych informacji, takich jak przedmioty do podniesienia, zadania czy elementy do odblokowania.
  • Wł. (domyślne): Powiadomienia w trakcie rozgrywki (przedmioty do podniesienia, zadania) będą widoczne lub ukryte zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Powiadomienia w trakcie rozgrywki można włączać i wyłączać po przypisaniu ich do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Powiadomienia w trakcie rozgrywki nie będą widoczne przez większość rozgrywki.

Celownik

Opcje: wł., przesuń palcem, wył.

 • Wyświetl na ekranie wskaźnik w postaci celownika informujący gracza o miejscu, w które celuje.
  • Wł. (domyślne): Celownik będzie widoczny lub ukryty zależnie od rozgrywki.
  • Przesuń palcem: Celownik można włączać i wyłączać po przypisaniu go do przesunięcia palcem.
  • Wył.: Celownik nie będzie widoczny przez większość rozgrywki.

Poziom trudności

Santa Monica Studio rozbudowało też poziom trudności walki, dodając nowy poziom dla jeszcze większej elastyczności.

Wyzwanie

Opcje: tylko historia, łaskawość, wyważona rozgrywka, „Bez litości”, „Bóg wojny”

 • Dostosuj ogólny poziom trudności walki w grze.
  • Tylko historia: Dla tych, którzy chcą poznać historię i jak najmniej skupiać się na walce.
  • Łaskawość: Dla graczy, którzy chcą, by przygoda bardziej skupiała się na rozgrywce niż na walce.
  • Wyważona rozgrywka: Przygoda w równym stopniu skupia się na walce i rozgrywce.
  • Bez litości: Dla tych, którzy chcą, aby walka stanowiła poważne wyzwanie.
  • Bóg wojny: Dla tych, którzy chcą, aby gra była tak trudna, jak to możliwe. Tryb „Bóg wojny” jest dostępny tylko podczas rozpoczynania nowej gry w menu początkowym.

Kodeks zdobytej wiedzy

 • W dowolnej chwili przeglądaj porady i lekcje w kodeksie, w tym informacje na temat walki, eksploracji czy nowych mechanik gry.

Wiadomość od Santa Monica Studio

„Rozwijanie ułatwień dostępu w grach to cel całej branży. To, co udało nam się zaimplementować w grze God of War Ragnarök, nie byłoby możliwe bez wiedzy i pomocy naszych wielu partnerów. Pragniemy docenić globalne PlayStation Studios, których wiedza była nieoceniona i stanowiła dla nas inspirację – podziękowania należą się głównie ekipom Naughty Dog i Insomniac Games.

Chcemy także podziękować naszym konsultantom do spraw ułatwień dostępu za ich pomoc w trakcie tworzenia naszej gry. Są to: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson”.

– Mila Pavlin