PlayStation i środowisko

Zapewniamy najlepsze miejsce do grania, ale dokładamy też wszelkich starań, by zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne.

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Nasze produkty

Zmniejszyliśmy wpływ naszych produktów na środowisko na wiele sposobów, takich jak:

Ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych

Ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych

Oznaczanie elementów wykonanych z plastiku, by ułatwić recykling

Oznaczanie elementów wykonanych z plastiku, by ułatwić recykling

Zminimalizowanie użycia energii przez nasze produkty

Zminimalizowanie użycia energii przez nasze produkty

 
 

Ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych

Firma Sony zmierza do tego, by wycofać ze swoich produktów„substancje szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie ekrany systemów PlayStation Vita oraz wszystkie baterie nie zawierają już rtęci. Rtęć jest często wykorzystywana w bateriach i ekranach, jednak jej niewłaściwe usuwanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.

W obudowach naszych konsol nie stosujemy już bromowanych ani chlorowanych środków zmniejszających palność. Niektóre bromowane środki zmniejszające palność zawarte w materiałach odpadowych stwarzają ryzyko uwolnienia szkodliwych substancji do środowiska, jeżeli zostaną niewłaściwie spalone.

 
 

Materiały produkcyjne, które wykorzystujemy

Z czasem zmniejszyliśmy wagę produktów PlayStation, dążąc do zmniejszenia ilości wykorzystywanych materiałów, w konsekwencji zmniejszając emisję dwutlenku węgla spowodowaną produkcją surowców.

PlayStation 4

PlayStation 4

Od czasu premiery PlayStation 4 w 2013 roku zmniejszyliśmy jej wagę o 23%

PlayStation 3

PlayStation 3

Od czasu premiery PlayStation 3 w 2007 roku zmniejszyliśmy jej wagę o 58%

PlayStation Vita

PlayStation Vita

Od czasu premiery PlayStation Vita w 2012 roku zmniejszyliśmy jej wagę o 17%

Elementy obudowy i ramy obudowy systemów PlayStation 3 i PlayStation 4 zawierają nadające się do recyklingu części wykonane z polimeru ABS i poliwęglanu (PC). Ułatwia to recykling naszych produktów. Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy elementy plastikowe o wadze przekraczającej 20 g etykietą zawierającą ich skład (1).

Aby zwiększyć możliwości recyklingu opakowań, do pakowania systemów PlayStation 3 i PlayStation 4 używamy opakowań kartonowych, a nie styropianowych (EPS).

 
 

Zużycie energii i efektywność energetyczna

Cały czas pracujemy nad tym, by zmniejszyć nasze zużycie energii i wyeliminować emisję gazów cieplarnianych. Osiągniemy to, wdrażając rozwiązania oszczędzające energię w przypadku nowych technologii.

Od chwili premiery systemu PlayStation 3 zmniejszyliśmy zużycie przez niego energii w trybie gry o ponad 60%, a w trybie czuwania – o ponad 80%.

Optymalizując działanie konsoli PlayStation 4, średnie zużycie energii podczas grania spało od chwili premiery o mniej więcej 43%(2).

Od czasu premiery PlayStation Vita w 2012 roku zmniejszyliśmy moc zużywaną przez ten system o 27%.

W konsoli PlayStation 4 zastosowano rozmaite technologie oszczędzające energię, w tym wydajne zasilanie, zintegrowany procesor typu „System on a Chip”, który dostosowuje zużycie energii do swojego zapotrzebowania, a także wydajną pamięć RAM typu GDDR5. W efekcie do uruchomienia funkcji nawigacji (ekranu głównego) system PlayStation 4 zużywa mniej niż połowę energii, której do tego samego potrzebuje PlayStation 3, mimo że jest to system i znacznie większej mocy.

Wydajna energetycznie architektura układów scalonych oraz funkcje zarządzania energią w konsoli PlayStation 4 pozwalają na zmniejszenie zużycia energii przez każdą sprzedaną konsolę o szacowane 50 kWh/rok w porównaniu z poprzednią wersją systemu (odpowiednik 1,4% średniego zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe w krajach europejskich)(3).

W systemach PlayStation 3 i PlayStation 4 wprowadziliśmy ponadto funkcję automatycznego wyłączania, która przełącza konsolę w tryb czuwania po 20 minutach braku aktywności. System PlayStation 4 ma też tryb spoczynku, który obejmuje rozmaite funkcje zarządzania zasilaniem pozwalające na oszczędność energii. Wśród nich jest funkcja wznawiania zapamiętująca miejsce, w którym gracz znajdował się w grze w momencie wyłączenia konsoli.

Więcej szczegółowych informacji na temat zużycia energii przez systemy PlayStation 3 i PlayStation 4 można znaleźć w sekcji dotyczącej wydajności energetycznej na stronie playstation.com/Energyefficiency.

 
 

Dodatkowe informacje

 • PlayStation VR 

  • Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy plastikowe elementy systemu PlayStation VR, by ułatwić prawidłową identyfikację różnych materiałów podczas recyklingu(1).
  • W obudowie PlayStation VR używamy wyłącznie bezchlorowych i bezbromowych środków zmniejszających palność.
  • Pamiętaj, by poddać swój system PlayStation VR recyklingowi i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami.
 • PS4 Pro 

  • Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy plastikowe elementy systemu PS4 Pro, by ułatwić prawidłową identyfikację różnych materiałów podczas recyklingu(1).
  • W obudowie PS4 Pro używamy wyłącznie bezchlorowych i bezbromowych środków zmniejszających palność.
  • Wykorzystujemy opakowania kartonowe, która ułatwiają recykling.
  • Aby oszczędzać energię, system PS4 Pro przejdzie automatycznie w tryb czuwania lub uśpienia (tryb czuwania z dostępem do sieci) po określonym czasie braku aktywności.
  • Opakowania, z których korzystamy, nadają się do recyklingu – skontaktuj się z lokalnym urzędem, by poznać opcje utylizacji w Twojej okolicy.
  • Pamiętaj, by poddać swój system PS4 Pro recyklingowi i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami.
 • PlayStation 4

  • Od czasu premiery PlayStation 4 w 2013 roku zmniejszyliśmy jego wagę o 23%, a zużywaną przez niego moc o 43%(2).
  • Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy plastikowe elementy systemu PlayStation 4, by ułatwić prawidłową identyfikację różnych materiałów podczas recyklingu(1).
  • Aby oszczędzać energię, PlayStation 4 przejdzie automatycznie w tryb czuwania lub uśpienia (tryb czuwania z dostępem do sieci) po określonym czasie braku aktywności.
  • Opakowania, z których korzystamy, nadają się do recyklingu – skontaktuj się z lokalnym urzędem, by poznać opcje utylizacji w Twojej okolicy.
  • Pamiętaj, by poddać swój system PlayStation 4 recyklingowi i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami.
 • PlayStation 3

  • Od czasu premiery PlayStation 3 w 2007 roku zmniejszyliśmy jego wagę o 58%(4), a zużywaną przez niego moc o 65%(2).
  • Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy elementy PlayStation 3, by ułatwić prawidłową identyfikację różnych materiałów plastikowych podczas recyklingu(1).
  • W obudowie PlayStation 3 używamy wyłącznie bezchlorowych i bezbromowych środków zmniejszających palność.
  • Wykorzystujemy opakowania kartonowe, która ułatwiają recykling.
  • Aby oszczędzać energię, system PlayStation 3 przejdzie automatycznie w tryb czuwania (zużywając w nim maksymalnie 0,5 W) po określonym czasie braku aktywności.
  • Opakowanie systemu PlayStation 3 nadaje się do recyklingu – skontaktuj się z lokalnym urzędem, by poznać opcje utylizacji w Twojej okolicy.
  • Pamiętaj, by poddać swój system PlayStation 3 recyklingowi i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami.
 • PlayStation Vita

  • Od czasu premiery PlayStation Vita w 2012 roku zmniejszyliśmy jego wagę o 17%, a zużywaną przez niego moc o 27%.
  • Tam, gdzie jest to możliwe, oznaczamy plastikowe elementy systemu PlayStation Vita, by ułatwić prawidłową identyfikację różnych materiałów podczas recyklingu(1).
  • W obudowie PlayStation Vita używamy wyłącznie bezchlorowych i bezbromowych środków zmniejszających palność.
  • Wykorzystujemy opakowania kartonowe, która ułatwiają recykling.
  • Aby oszczędzać energię, system PlayStation Vita przejdzie w tryb czuwania po określonym czasie bezczynności. 
  • Opakowanie systemu PlayStation Vita nadaje się do recyklingu – skontaktuj się z lokalnym urzędem, by poznać opcje utylizacji w Twojej okolicy.
  • Pamiętaj, by poddać swój system PlayStation Vita recyklingowi i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami.

(1) Nie oznaczamy części plastikowych w następujących przypadkach: płaska powierzchnia części dostępna do oznaczenia jest mniejsza niż 1cm2; oznaczenie części wpływa negatywnie na jej działanie lub funkcję, np. gdy jest to przycisk z funkcją dotykową, plastikowy obiektyw lub ekran; zewnętrzne przezroczyste części; oznaczenie nie jest możliwe technicznie ze względu na specyficzną metodę produkcji plastiku użytego w tej części, np. wytłaczanie.

(2) Średnia z pomiaru dokonanego na losowo wybranych konsolach i trzech popularnych grach. 

(3) Oszacowanie na podstawie pomiarów mocy i założeń dotyczących PS3 (CEHC) i PS4 (CUH-10x).           

(4) ok. 5 kg w 2007 roku, 2,1 kg w 2013 roku.