Land der Spotify er tilgjengelig på PlayStation®

Land der Spotify er tilgjengelig på PlayStation®

Finn ut hvilke land som støtter Spotify på PlayStation.

Spotify på PlayStation er tilgjengelig i landene som er nevnt nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, kan du gå til støttesiden for Spotify på PlayStation.

Argentina

Honduras

Peru

Australia

Hongkong

Polen

Østerrike

Ungarn

Portugal

Bahrain

Island

Qatar

Belgia

India

Romania

Bolivia

Indonesia

Russland

Brasil

Irland

Saudi-Arabia

Bulgaria

Israel

Singapore

Canada

Italia

Slovakia

Chile

Japan

Slovenia

Colombia

Kuwait

Sør-Afrika

Costa Rica

Libanon

Spania

Kroatia

Luxembourg

Sverige

Kypros

Malaysia

Sveits

Tsjekkia

Malta

Taiwan

Danmark

Mexico

Thailand

Ecuador

Nederland

Tyrkia

El Salvador

New Zealand

De forente arabiske emirater

Finland

Nicaragua

Storbritannia

Frankrike

Norge

Ukraina

Tyskland

Oman

USA

Hellas

Panama

Uruguay

Guatemala

Paraguay

 Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre