PS4: Plate som løser seg ut selv

PS4: Plate som løser seg ut selv

Hvis PS4-systemet tilfeldig løser ut disker, kan du prøve disse feilsøkingstrinnene.

Slå PS4 av og på igjen

  1. Hold nede PS-knappen på kontrolleren for å åpne hurtigmenyen, og velg Strøm > Slå av PS4.
  2. Koble fra PS4, og hold nede power-knappen i 30 sekunder til du hører to pip.
  3. Etter fem minutter kobler du konsollen til igjen og slår den på.

Oppdatere PS4-systemprogramvaren

For å sjekke systemprogramvaren går du til Innstillinger > Systemprogramvareoppdatering.

Stram skruen for manuell utløsing

Problemet kan skyldes en løs skrue for manuell utløsing. Gå til veiledningen nedenfor for å finne plasseringen til skruen for manuell utløsing på PS4-konsollen.

Kontroller at disken ikke har riper og skitt på seg

  • Rens en ripete eller skitten plate med en lofri klut som er laget spesielt for å rense Blu-ray-disker eller DVD-disker. Disse klutene selges hos elektronikkforhandlere. 
  • Tørk undersiden av disken fra den innerste sirkelen og ut mot kanten i en rett linje. 
  • Bruk av andre materialer som tørkepapir eller en T-skjorte kan ripe opp disken og føre til at den ikke fungerer skikkelig.

Skjer dette med flere disker?

  • Prøv å spille av andre Blu-ray-plater, DVD-er og spill på PS4-konsollen for å finne ut om problemet skjer med andre plater. 
  • Hvis problemet bare skjer med én disk, kan disken være skadet. 
  • Hvis problemet skjer med alle plater, kan det være en feil med PS4-konsollen.

Har du fremdeles problemer? 

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du gå til PlayStation Repairs-diagnostikkverktøyet for å sjekke om maskinvaren er kvalifisert for en garantireparasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre