Slik konfigurerer du PS5-konsollen din

Det kan hende du må justere innstillingene for PS5-konsollen før den kan kobles til fjernspilleren PlayStation Portal™.

  • Fra hjem-skjermen velger du Innstillinger > System > Avstandsspill, og så slår du på Aktiver Avstandsspill
  • For å starte Avstandsspill mens PS5-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Skru på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5 fra nettverk.

Oppdater alltid PS5-konsollen til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.