PlayStation Avstandsspill på Android-TV

Med Avstandsspill kan du kontrollere PlayStation®-konsollen eksternt, så lenge du har en rask Internett-forbindelse.

Krav til Avstandsspill på Android-TV

Du trenger følgende for å bruke Avstandsspill:

 • TV eller enhet som kjører Android TV™ OS 12 eller nyere
  Du kan også bruke Chromecast med Google TV™. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Google Play™.
 • PS5®-konsoll eller PS4®-konsoll
  Oppdater alltid konsollen til den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
 • En konto for PlayStation™Network
  Bruk den samme kontoen som du bruker til konsollen din. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en først.
 • Mobil enhet
  Logg på ved å skanne en QR-kode på smarttelefonen eller nettbrettet.
 • Rask Internett-tilkobling
  Som standard anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 5 Mbps. For å få best mulig ytelse anbefaler vi en rask tilkobling med opplastings- og nedlastingshastighet på minst 15 Mbps.
 • Trådløs DualSense®- eller DUALSHOCK®4-kontroller.

Installere appen på Android-TV-en

Hvis du vil laste ned og installere PS Avstandsspill på en Android TV, søker du etter PS Avstandsspill-appen på Android TV-en.

 • Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker appen. Du kan bruke den samme appen til å koble til PS5- og PS4-konsoller.

Konfigurere PS5-konsollen din for Avstandsspill 

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker Avstandsspill: 

 1. Fra hjem-skjermen velger du Innstillinger > System > Avstandsspill, og så slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. For å starte Avstandsspill mens PS5-konsollen er i hvilemodus velger du Innstillinger > System > Strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Så velger du boksene ved siden av Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS5-enheten fra nettverk.

Du trenger bare å gjøre dette første gang du bruker Avstandsspill: 

 1. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill, og deretter slår du på Aktiver Avstandsspill
 2. Fra funksjonsskjermen går du til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Aktiver som din primære PS4 og velger deretter Aktiver.
  Du kan kun aktivere denne innstillingen på én PS4-konsoll per konto. 
 3. For å starte Avstandsspill mens PS4-konsollen er i hvilemodus, velger du Innstillinger > Innstillinger for strømsparing > Tilgjengelige funksjoner i hvilemodus. Skru på Forbli tilkoblet til Internett og Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk.

Sammenkoble den trådløse DualSense-kontrolleren med Android-TV-en

Når du bruker kontrolleren med Android-TV-en for første gang, må du sammenkoble dem.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Mens du holder inne opprett -knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. I Android-TV-innstillingene for Fjernkontroller og tilbehør velger du kontrolleren du vil sammenkoble.
  Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten til kontrolleren, og deretter lyser spillerindikatoren.
 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Mens du holder inne SHARE-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. I Android-TV-innstillingene for Fjernkontroller og tilbehør velger du kontrolleren du vil sammenkoble.
  Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten til kontrolleren, og deretter lyser spillerindikatoren.
 • Kontrolleren kan kun kobles sammen med én enhet om gangen. Hver gang du bytter enhet, må du koble kontrolleren sammen med den nye enheten.

Start Avstandsspill på Android-TV-en

Utfør følgende trinn hver gang du kobler til konsollen fra Android-TV-en.

 1. Slå på PS5-konsollen eller PS4-konsollen, eller sett den i hvilemodus.
 2. Start PS Avstandsspill på Android-TV-en, og velg deretter Logg på PSN.
 3. Logg på med den samme kontoen som du bruker til konsollen din.
 4. Med en mobilenhet kan du skanne QR-koden som vises på Android-TV-en, og deretter logge på.
 5. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter PS5-konsollen du har logget på med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Etter at den har koblet seg til, vises skjermen fra konsollen på Android-TV-en, og du kan begynne å bruke Avstandsspill. 
 • Hvis du finner flere PS5-konsoller, velger du konsollen du vil bruke.
 • Fra den andre gangen du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere.
 • Android-TV-en kan ikke søke og koble til konsollen hvis det er en stund siden du sist logget på. Før du bruker Avstandsspill, må du logge på konsollen igjen.

HDR-Avstandsspill på Android-TV

Hvis Android-TV-en og PS5-konsollen er koblet til en skjerm eller TV som støtter HDR, kan du bruke Avstandsspill med HDR-videokvalitet.

 1. Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til Innstillinger > Skjerm og video > Videoutgang, og setter deretter HDR til Alltid på eller På når støttet.
 2. Start PS Avstandsspill på Android-TV-en, og logg deretter på.
 3. Velg Innstillinger øverst til høyre på skjermen, og velg deretter Videokvalitet for Avstandsspill > HDR > Automatisk.

Angi en høy bildefrekvens for å få jevnere videokvalitet når du bruker Avstandsspill. 

 1. På Android-TV-en starter du PS Avstandsspill og logger på.
 2. Øverst til høyre på skjermen velger du Innstillinger Videokvalitet for Avstandsspill > Bildefrekvens > Høy.

Slik avslutter du Avstandsspill på Android TV-en

 1. Under Avstandsspill trykker du på PS-knappen på kontrolleren.
  Kontrollpanelet vises.
 2. Velg Koble fra.
 3. For å sette PS5-konsollen i hvilemodus når Avstandsspill avsluttes, velger du avmerkingsboksen Sett den tilkoblede konsollen i hvilemodus.
 4. Velg OK.
  Avstandsspill avsluttes, og skjermen går tilbake til sin opprinnelige tilstand før Android TV-en ble koblet til PS5-konsollen.

Slik bruker du Avstandsspill på andre enheter

Se veiledningene nedenfor for å konfigurere Avstandsspill på andre enheter.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre