playstation.com

Juridisk

Erklæring om britisk lov mot moderne slaveri

Alle ansatte hos Sony forventes å oppfylle standardene for etisk og ansvarlig atferd i henhold til adferdsreglene til Sony (retningslinjer). Retningslinjene omfatter hovedprinsippet om respekt for menneskerettigheter og forbyr slaveri og menneskehandel, inkludert tvangsarbeid og barnearbeid. Sony publiserer en årlig erklæring i konsernet om hva som blir gjort for å sikre at slaveri og menneskehandel ikke finner sted i virksomheten vår eller leverandørkjedene våre. Denne merknaden tilfredsstiller også kravene til den britiske loven mot moderne slaveri fra 2015. Hvis du vil vite mer om hva Sony gjør for å bekjempe slaveri og menneskehandel, kan du lese erklæringen.