PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for konkurransen "Muligheten til å vinne billetter til UEFA Champions League-finalen 2014 i Lisboa"

 

1.             Konkurransen "Muligheten til å vinne billetter til UEFA Champions League-finalen 2014 i Lisboa" ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 18.03.2014 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 02.05.2014 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på www.eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen for konkurransen "Muligheten til å vinne billetter til UEFA Champions League-finalen 2014 i Lisboa; og

c)      i den tilgjengelige tekstboksen svarer du på følgende spørsmål:

"Å vinne UEFA Champions League-finalen er noe av det største en fotballspiller kan oppnå – hva er din største PlayStation®-triumf?" ("Spørsmål"), og inkluder følgende informasjon:

 

                              i.        fullt navn;

                             ii.        fødselsdato:

                            iii.        e-postadresse; og

                            iv.        bostedsland.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

 

a)             pornografisk eller seksuelt innhold.

b)            grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)             trakasserende eller nedsettende innhold.

d)            innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)             innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)             voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)            spam, annonser eller annen reklame

 

7.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll.

 

8.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

9.             Det vil være én (1) vinner ("Vinneren"). Vinneren er den Deltakeren som sender inn det mest originale og interessante svaret på Spørsmålet, og Vinneren velges ut av en dommer fra et uavhengig byrå som bedømmer kreativiteten. Avgjørelsen til dommeren er endelig.

 

10.          Arrangøren skal gi beskjed til Vinneren via e-post om at han/hun er valgt ut, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen ("Beskjed").

 

11.          For å gjøre krav på Premien må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av tre (3) dager fra datoen som Arrangøren ga Vinneren beskjed, og oppgi følgende informasjon:

a)     telefonnummer;

b)    postadresse;

c)     Vinnerens og Vennens (som definert nedenfor) passnavn, passnummer, utløpsdato i passet, nasjonalitet og utstedende myndighet for passet;

d)    Vennens fødselsdato; og

e)     Vennens bostedsland.

 

12.          På Arrangørens forespørsel må Vinneren oppgi ytterligere personlige opplysninger (om seg selv og Vennen) som er nødvendige for Arrangøren for å bestille relevante reiser i løpet av to (2) dager etter at de har gjort krav på Premien.

 

13.          Vinneren vinner følgende "Premie":

a)     to (2) billetter (én (1) billett til Vinneren og én (1) billett til den valgte vennen ("Vennen") som må være 18 år eller eldre) til UEFA Champions League-finalen i Lisboa på Estádio do Sport Lisboa e Benfica 24. mai 2014 klokken 20.45 (norsk tid) ("Begivenhet");

b)    flybilletter tur/retur på økonomiklasse for Vinneren og Vennen fra Vinnerens hjemland til Lisboas internasjonale lufthavn ("Lufthavn") (eller, hvis Vinneren bor i Portugal og togreise blir sett på som mer passende av Arrangøren, standardbilletter tur/retur for to (2) personer fra Vinnerens hjemby i Portugal til Lisboa), med avreise fredag 23. mai 2014 og hjemreise søndag 25. mai 2014;

c)     transport til og fra Lufthavnen (eller togstasjonen i Lisboa, avhengig av hva som er aktuelt) til et hotell i Lisboa med maksimalt fire (4)-stjerners rangering ("Hotell") fredag 23. mai 2014 og søndag 25. mai 2014;

d)    to (2) netters opphold i et dobbeltrom på Hotellet med frokost inkludert;

e)     transport tur/retur mellom hotellet og Begivenheten; og

f)     ubegrensede mengder mat og drikke (inkludert alkohol) fra serveringssonen på Begivenheten.

 

14.          Den totale verdien på Premien vil variere i henhold til hvilken transportmetode og hvilket hotell som velges, men den omtrentlige verdien på Premien er:

a)     2619 CHF;

b)    58 714 CZK;

a)     15 979 DKK;

b)    2140 EUR;

c)     1760 GBP;

d)    17 825 NOK;

e)     8896 PLN;

f)     103 783 RUB; og

g)    19 073 SEK,

flykostnadene varierer avhengig av mange faktorer, inkludert avreiseland og bestillingsdato, og har ikke blitt inkludert i Premieverdibeløpene ovenfor.

 

15.          Vinneren og Vennen må ha et gyldig pass med en utløpsdato som er minst seks (6) måneder etter 25. mai 2014.

 

16.          Vinneren er ansvarlig for reiser og andre relaterte utgifter som ikke er en del av Premien, inkludert, men ikke begrenset til, reiseforsikring og mat og drikke (annet enn det som tilbys på Begivenheten).

 

17.          Vinneren må oppgi gyldige opplysninger om et kreditt- eller debetkort til Hotellet under innsjekkingen som depositum.

 

18.          Reisevisum er Vinnerens og Vennens ansvar, og de kan ikke reise inn i Portugal uten gyldig visum (hvis det er aktuelt).

 

19.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

20.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

21.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

22.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

23.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende, via e-post til e-postadressen som er oppgitt, Premien (i form av elektroniske billetter eller bestillingsbekreftelse til Begivenheten, transport og opphold) til Vinneren i løpet av to (2) uker etter at de har mottatt Vinnerens opplysninger.

 

24.          Hver Vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.   Det kan hende at Arrangøren vil ønske å filme Vinneren og Vennen på Begivenheten. Ved å delta på Begivenheten må Vinneren og Vennen gi Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere tillatelse til å:

a)     fotografere og filme dem under besøket;

b)    redigere, endre, reprodusere, publisere og distribuere bilder, opptak og filmer eller noe som er hentet fra dem ("Material") i ethvert medium; og

c)     bruke Materialet, helt eller delvis, til ethvert nødvendig formål for å promotere, markedsføre eller utnytte Arrangørens produkter og annet som er knyttet til eller hentet fra dem.

 

25.          Vinneren og vennen godtar å frasi seg moralske rettigheter som de måtte ha til Materialet og avstå fra krav om betalinger i tilknytning til bruk av Materialet overfor Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere.

 

26.          Arrangøren offentliggjør Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er).

 

27.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7, 8, 11 og/eller 12, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen og bidraget blir erklært ugyldig.

 

28.          Vinneren kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon. Vinnere som bor i Frankrike, er ekskludert fra slike skatteforpliktelser.

 

29.          Vinneren og Vennen må følge de relevante deltakelsesreglene når de deltar på Begivenheten. Hvis noen nektes inngang, er ikke dette ansvaret til Arrangøren, og Arrangøren har ikke noe ansvar overfor Vinneren vedrørende dette.

 

30.          I henhold til den franske loven N° 78-17 datert 6. januar 1978 om databehandling, datafiler og individuelle rettigheter har Deltakere som bor i Frankrike, rett til å få tilgang til og rette på personlig informasjon om seg selv.

 

31.          For gyldige bidrag fra Deltakere som bor i Frankrike, kan kostnader forbundet med Internett-tilkobling som kreves for å delta i spillet, bli refundert og/eller en kopi av disse Vilkårene sendes ved å kontakte: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.  Slike refusjoner av Internett-tilkoblinger skal baseres på en gjennomsnittlig tilkoblingstid og gjennomsnittlige priser som gjelder for Internett-leverandører på markedet, på maksimalt 1 euro (inkludert kostnadene for å be om slik refusjon).  Refusjoner er ikke tillatt for Deltakere som har ubegrenset Internett-tilgang via ADSL, kabel eller andre måter.

 

32.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

33.          "Arrangøren" er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

34.          Disse Vilkårene er tilgjengelige på fil hos SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139 Paris Cedex 03, France.

 

35.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.