PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for "Skumle premier fra PlayStation®"-konkurransen

 

1.            "Skumle premier fra PlayStation®"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, og Østerrike ("Deltakerland", bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 25. oktober 2017 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 23. november klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden: 

a)      gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på https://www.playstation.com/no-no/sign-in-and-connect/competitions/;

b)    klikke på koblingen til Skumle premier fra PlayStation®-konkurransen;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer;

e)     svare på spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svar på det avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"), angi den unike CAPTCHA-koden som vises på siden, og klikke på Send inn; og

f)     angi informasjon i de tilgjengelige feltene, og klikke på Send inn.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren kåres på følgende måte:

a) hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b) Vinneren er den Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis det blir uavgjort, skal Vinneren være den Deltakeren som får den høyeste Poengsummen og avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

c) hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet, skal Vinneren være den Deltakeren som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet; og

d) hvis det fremdeles er uavgjort, skal de aktuelle Deltakerne svare på enda et Avgjørende spørsmål for å kåre Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a), b) og c) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én (1) Vinner står igjen.

 

7.             Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på.

 

8.             For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, ved å oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet.

 

9.             Vinneren vinner:

a)     ett (1) PlayStation®VR-hodesett;

b)    én (1) PS4 Pro-konsoll på 1 TB;

c)     ett (1) PS Camera;

d)    én (1) pakke med to PS Move-bevegelseskontrollere;

e)     ett (1) eksemplar av Arizona Sunshine, Dying Reborn PS VR, Resident Evil 7 biohazard, The Brookhaven Experiment, Until Dawn: Rush of Blood, Weeping Doll, Here they lie, Paranormal Activity: The Lost Soul, Don’t Knock Twice, Bloody Zombies i form av én (1) kupongkode som må løses inn på PlayStation®Store til en total verdi av 1050 EUR / 940 GBP / 1500 AUD / 1200 CHF / 27 000 CZK / 7800 DKK / 9800 NOK / 1700 NZD / 71 000 RUB / 10 000 SEK ("Vinnerpremie").

 

10.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Vinnerpremien til Vinneren i løpet av ti (10) uker etter at de har mottatt opplysningene til Vinneren.

 

11.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie.

 

12.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

 

13.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

14.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

16.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

17.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

 

18.          Vinneren godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

19.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder del 4 og 8 eller bruker flere kontoer til å delta, blir vedkommende ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

20.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

21.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med The PlayStation® Ghoulish Giveaway, til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter sluttdatoen.

 

22.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

23.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.