PlayStation.com

Juridisk

 
 

15 måneder til prisen av 12 – mai 2016

PlayStation®Plus-kampanje – Vilkår og betingelser

 

"Aktuelle butikker"

PlayStation®Vita-systembutikk, PlayStation®3-systembutikk, PlayStation®4-systembutikk og PlayStation®Store, ekskludert alle andre PlayStation®-systembutikker og spillforhandlere.

"Åpningsdato"

27.05.2016 klokken 11.00 (norsk tid)

"Sluttdato"

10.06.2016 klokken 11.00 (norsk tid)

"Kampanjeelement"

15-måneders PlayStation®Plus-abonnement til prisen av standardabonnementet på 12 måneder. Abonnementet blir automatisk fornyet på slutten av abonnementsperioden for ytterligere 12 måneder til gjeldende PlayStation®Store-pris.

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbudet ("Tilbud") er åpent for kontoinnehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN")) som ikke har et PS Plus-abonnement ("Kvalifiserte personer").

 

2.             Dette Tilbudet åpner på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen. Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

 

3.             Kvalifiserte personer kan kjøpe et Kampanjeelement fra Aktuelle butikker i løpet av Kampanjeperioden.

 

4.             Kun ett tilbud per Kvalifiserte personer.

 

5.             Tilbudet er kun tilgjengelig via Aktuelle butikker.

 

6.             Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

 

7.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – eu.playstation.com/gameservers. Krever kreditt-/debetkortinformasjon. PS Plus-abonnement fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden til gjeldende PS Store-pris. Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på eu.playstation.com/legal.

 

8.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

 

9.             Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med Tilbudet.

 

10.          Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter Arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

 

11.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

12.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet.

 

13.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

14.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.