PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

UTFYLLENDE VILKÅR

Sony Interactive Entertainment Europe Limited vil at du skal ha en underholdende og hyggelig opplevelse med online-spillene og tjenestene våre ("Tjenestene"). For å sikre at du og andre brukere får mest mulig ut av opplevelsen, må du godta de følgende utfyllende vilkårene som gjelder i tillegg til og utgjør en del av Bruksbetingelsene og Brukeravtalen for Sony Entertainment Network ("SEN") som du har inngått med Sony Network Entertainment Europe Limited og som finnes på eu.playstation.com/legal.

1. Aldersgrenser

Hvis Tjenesten er merket med en aldersgrense på nett eller på tilhørende emballasje, har den innhold som er uegnet for personer som er yngre enn denne alderen. Vi anbefaler personer som er yngre enn dette, å ikke ta i bruk Tjenesten.

2. Personvern

Du finner informasjon om hvordan personlig informasjon som samles inn fra SEN-brukere, blir brukt, i SENs Retningslinjer for personvern.

3. Nettbutikker

Når du bruker Tjenesten på nett, kan du kjøpe elementer fra nettbutikken ved å bruke SEN-lommeboken. Alle kjøp gjøres fra Sony Network Entertainment Europe Limited og er underlagt SENs Tjenestevilkår. Gjør deg kjent med bruksrettigheter og aldersgrenser for hvert element du kjøper, siden disse kan variere fra element til element. Det kan hende at butikker ikke er tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk.

4. Nettsamfunnsverktøy

4.1 Tjenesten kan inneholde nettsamfunnsverktøy som gjør det mulig å kommunisere med andre brukere og legge ut bilder, fotografier, videoer og andre materialer og annen informasjon på nettsamfunnsområder og tredjeparts sosiale nettverkstjenester ("sosial nettverkstjeneste"), for eksempel Facebook og Twitter ("Brukermateriale"). Når du bruker disse verktøyene, må du overholde SENs Tjenestevilkår. I særdeleshet må du ikke bruke støtende eller vulgære ord, bilder eller lyder på noe forum, områder som er synlige for andre, eller ved kommunikasjon med andre brukere. Dette innbefatter språk som er støtende hva gjelder rase, etnisitet og religion; injurier; trusler; trakassering og forfølgelse. Du må heller ikke bruke nettsamfunnsverktøyene til å få adgang til, bruke eller distribuere innhold eller materiale som du vet eller burde visst at bryter med opphavsrett eller er piratkopiert, trakassere andre brukere, eller utføre aktiviteter som bryter gjeldende lover.

4.2 Som forklart i SENs Tjenestevilkår, vil Brukermateriale som du skaper, tilhøre deg, selv om alt innhold som leveres av oss eller tilknyttede selskaper, tilhører oss, tilknyttede selskaper eller våre lisensgivere. Du gir oss, tilknyttede selskaper og andre PSN-brukere rett til å bruke, distribuere, kopiere, endre, presentere og publisere ditt Brukermateriale og din online-ID på PSN og andre tilknyttede tjenester, deriblant nettsteder der du lastet opp Brukermaterialet og som er tilknyttet Tjenesten. Du gir også oss og tilknyttede selskaper tillatelse til - uten å måtte kompensere deg - å lisensiere, selge og på andre måter utnytte Brukermaterialet ditt kommersielt (for eksempel ved å selge abonnement for å få tilgang til Brukermateriale og/eller få inntekter for annonser som er tilknyttet Brukermateriale), og til å bruke Brukermaterialet ditt til å promotere PlayStation®-produkter og -tjenester. Du kan ikke bruke Brukermateriale kommersielt uten at det foreligger tillatelse fra oss. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter du måtte ha til Brukermaterialet ditt. Ved å legge ut Brukermateriale godtar og garanterer du at du besitter alle nødvendige rettigheter til å legge ut slikt Brukermateriale, og overdrar rettighetene som er beskrevet i dette avsnittet, til oss.

4.3 Vi kan ikke overvåke hele Tjenesten, og er ikke forpliktet til å gjøre dette. Vi forbeholder oss imidlertid rett til, etter eget forgodtbefinnende, å overvåke og registrere online-aktiviteten og -kommunikasjonen din på denne Tjenesten, og til, etter eget forgodtbefinnende, å fjerne innhold fra Tjenesten uten å måtte meddele deg om dette. All informasjon som samles inn på denne måten, inkludert innholdet i stemme- og tekstkommunikasjon, tid og steder for dine aktiviteter og online-ID-en og IP-adressen din, kan brukes av oss eller tilknyttede selskaper til å håndheve disse Utfyllende vilkårene eller PSNs Tjenestevilkår slik at vi kan sikre at loven overholdes og sikre våre egne rettigheter og rettighetene til lisensgiverne og brukerne våre, og for å sørge for den personlige sikkerheten til våre ansatte og brukere. Denne informasjonen kan gis videre til politiet eller relevante myndigheter. Ved å godta disse Utfyllende vilkårene gir du din uttrykkelige godkjenning til dette.

4.4 Vi påtar oss ikke ansvar overfor deg for andre brukeres aktivitet i nettsamfunnsområder og ikke ansvar overfor andre for din aktivitet. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel mens du er på nett, eller ønsker å rapportere andre brudd på SENs Tjenestevilkår (inkludert disse Utfyllende vilkårene), kan du informere oss om dette gjennom rapporteringsfunksjonen på http://ps3reporting.com.

4.5 Hvis denne tjenesten gir deg mulighet til å bruke en sosial nettverkstjeneste, vil bruksvilkårene for denne tjenesten gjelde i tillegg til våre, og du må kanskje ha en konto der og koble den til din SEN-konto. Vi er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten til den sosiale nettverkstjenesten eller for din opplevelse på den. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel på en sosial nettverkstjeneste, bør du rapportere det via nettverkstjenestens egen rapporteringsfunksjon.

5. Avslutning av tjenesten

5.1 Hvis vi må stenge nettstøtten for denne tjenesten, vil vi bestrebe oss på å kunngjøre denne avslutningen med minst 90 dagers varsel via våre spillforum og på eu.playstation.com/gameservers