PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for konkurransen "PlayStation Plus Ultimate Prize Pack"

 

1. Konkurransen PlayStation Plus Ultimate Prize Pack ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2. Konkurransen åpnes for bidrag 12.12.2014 klokken 01.01 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 06.01.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3. Det er kostnadsfritt å delta i Konkurransen, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig, men Deltakerne må være eksisterende PlayStation®Plus-medlemmer i Konkurranseperioden. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4. For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden: 

 

a)     gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen til PlayStation Plus Ultimate Prize Pack-konkurransen;

c)     angi e-postadressen som er tilknyttet kontoen deres på Sony Entertainment Network ("SEN"), i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)     svare på de tre (3) spørsmålene med svaralternativer så raskt som mulig, og klikke på "Send inn" når alle er besvart for å stoppe tiden; og

f)     angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                                           i.    bekreftelse av e-postadresse;

                                          ii.    fullt navn;

                                         iii.    fødselsdato; og

                                         iv.    bostedsland.

 

5. Registrering for SEN er underlagt godkjennelse av tjenestevilkårene og brukeravtalen for SEN og retningslinjene for personvern for SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6. Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7. Det blir utropt ti (10) vinnere (hver omtalt som en "Vinner"). Hver vinner skal velges ut på følgende måte:

a)     Hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på "Send inn" ("Tid").  Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinnerne er de Deltakerne med de ti (10) høyeste Poengsummene.  Hvis flere enn ti (10) Deltakere får de høyeste Poengsummene, blir Vinnerne de Deltakerne som fikk høyest Poengsummer på kortest Tid; og

c)     Hvis flere enn ti (10) Deltakere får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinnerne i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor.  Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til ti (10) Vinnere står igjen.

 

8. Arrangøren må gi hver Vinner beskjed, via e-post til den e-postadressen som er knyttet til SEN-kontoen deres, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

9. Hver Vinner vinner:

 

a)     ett (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system;

b)    én (1) trådløs DUALSHOCK®4-kontroller;

c)     én (1) vertikal holder;

d)    ett (1) PlayStation®Camera;

e)     ett (1) 12 måneders PlayStation® Plus-abonnement;

f)     én (1) påfylling av PSN-lommeboken på 50 GBP (eller tilsvarende i annen valuta);

g)    ett (1) eksemplar av Far Cry® 4 til PlayStation®4; og

h)     ett (1) eksemplar av Assassin’s Creed® Unity på PlayStation®4,

til en total verdi av ca. 1090,00 AUD / 750,00 EUR / 20 750,95 CZK / 5578 DKK / 1195,00 NZD / 6380,00 NOK / 3161,00 PLN / 44 054 RUB / 6948 SEK / 900 CHF / 600,00 GBP ("Premie").

 

10. For å gjøre krav på Premien må hver Vinner svare på Arrangørens e-post i løpet av to (2) uker fra datoen som Arrangøren ga ham/henne beskjed, og oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato.

 

11. Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her hvis du vil ha mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden. Klikk her for å få instruksjoner om innløsing.

 

12. PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til en rask Internett-tilkobling. Brukere må være minst 7 år gamle, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine – eu.playstation.com/legal.  PlayStation®Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – eu.playstation.com/gameservers.  Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. På slutten av abonnementet blir abonnementet automatisk fornyet hvis du ikke foretar deg noe i henhold til SEN Tjenestevilkårene, og du blir belastet med midler fra SEN-lommeboken din.  Fullstendige vilkår og betingelser finner du under Tjenestevilkår for SEN på eu.playstation.com/legal.

 

13. Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

14. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

15. Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

16. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

17. Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Premien til hver Vinner i løpet av fem (5) dager etter at de har mottatt opplysningene til en Vinner.

 

18. Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke en Vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

 

19. Hver vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

20. Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsteder.  Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket PlayStation Plus Ultimate Prize Pack Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter sluttdatoen.

 

21. Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6 og 10, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

22. Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

23. Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

24. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.