PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for “#wipEoutPS4”-konkurransen

 

1.             "#wipEoutPS4”-konkurransen (“Konkurranse”) er åpen for personer som er 13 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike (“Deltakerland”), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen (“Deltakere”). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

 

2.             Deltakere mellom 13 og 17 år må ha tillatelse fra foreldre/foresatte for å kunne delta i konkurransen.

 

3.             Konkurransen åpnes for bidrag 12. juli 2017 klokken 17.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 12. august 2017 klokken 17.00 (norsk tid) ("Sluttdato").  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

4.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe.  For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

5.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til PlayStation Europe SoundCloud-nettstedet på https://soundcloud.com/playstationeu,

b)    logge på SoundCloud-kontoen (hvis de ikke allerede har en SoundCloud-konto, kan de opprette en ved å klikke på “Opprett konto”),

c)     klikke på “Spillelister” og gå til spillelisten “Addiktion “Shake It (WipEout Instrumental Edit)””,

d)    holde musepekeren over de miksede kildene i spillelisten (“Addiktion Stems”), klikke på “…(Mer)” og deretter klikke på “Last ned”,

e)     bruke programvare for digital lydarbeidsstasjon for å lage sin egen remix ved hjelp av én eller flere Addiktion Stems, i tillegg til sine egne miksede lydkilder (merk: Deltakere må bare bruke miksede lydkilder som utelukkende består av lydopptak som de eier eller som de har eksklusiv kontroll over, eller miksede lydkilder som de har skaffet seg de relevante rettighetene til i forbindelse med denne konkurransen. Deltakere som bryter opphavsretten til en tredjepart vil bli diskvalifisert fra konkurransen) (“Remix”),

f)     gå til https://wetransfer.com/, klikke på “Legg til filer”, og velge en remix du vil laste opp i.wav-filformat, og

g)    skrive inn e-postadressen siee.wipeoutps4@sony.com i “E-post til”-boksen, skrive inn e-postadressen sin i “Din e-post”-boksen, skrive inn sitt fulle navn i “Melding”-boksen, og klikke på “Overfør”.

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 6 og 7.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)     pornografisk eller seksuelt innhold.

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)     trakasserende eller nedsettende innhold.

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)     voldelig eller farlig oppførsel; og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame

 

8.            Arrangøren gir Deltakere retten til å bruke, reprodusere, tilpasse, skape annet arbeid basert på, distribuere og kringkaste Addiktion Stems og lignende lydopptak eller deler av opptak, og andre underliggende musikalske komposisjoner ved behov i Konkurransens øyemed, i henhold til disse vilkårene.

 

9.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en uendelig global, eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til reklamer, kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert, men ikke begrenset til, onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll. Deltakere frasier seg enhver moralsk rettighet de måtte ha på sin Remix.

 

10.          Alle bidragene må være helt originale (foruten Addiktion Stems) slik at de ikke bryter med tredjeparters åndsverkrettigheter.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

11.          Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner") og ni (9) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner"). Vinneren og hver Andreplassvinner velges ut av fire (4) Most Valued PlayStationers "MVP-er" (som definert på PlayStation-forumet) og én (1) eller flere ansatte hos Arrangøren (“Dommerpanel”) basert på originaliteten og kreativiteten til Remixen. Dommernes avgjørelse er endelig.

 

12.          Arrangøren må gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av fire (4) uker etter Sluttdatoen.

 

13.          For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren signere en egen lisensavtale, og Vinneren og hver Andreplassvinner må svare på Arrangørens e-post i løpet av to (2) uker fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på og:

a)     dersom vedkommende er mellom tretten (13) og sytten (17) år må han/hun oppgi foreldres/foresattes e-postadresse til Arrangøren for å bekrefte at foreldre/foresatte har gitt sitt samtykke til Konkurransen, og avtale levering av Premien (“E-post for foreldresamtykke”). Hvis Vinnerens foreldre/foresatte ikke svarer i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte E-posten for Foreldresamtykke, vil dommerpanelet gi Premien til neste kvalifiserte Deltaker, eller

b)    hvis Vinneren er atten (18) år eller eldre, oppgi fullt navn, postadresse og fødselsdato.

 

14.          Vinneren vinner:

a)     muligheten til å få vinner-Remixen sin (“Vinner-Remix”) inkludert i PlayStation®4-spillet (“Spill”) WipEout Omega Collection,

b)    muligheten til å få vinner-Remixen sin lagt til i PlayStation™Music “WipEout Omega Collection”-spillelisten på Spotify (så lenge denne spillelisten er tilgjengelig på Spotify) (“Spill-spilleliste”),

c)     ett (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-spill på plate, og

d)    én (1) PlayStation®4 Pro 1 TB Jet Black,

til en total verdi av ca. 379,98 GBP / 439,98 EUR / 709,90 NZD / 614,90 AUD / 3 648 DKK / 4 448,90 NOK / 4 448 SEK / 11 789 CZK / 142 898 HUF / 1 925,32 PLN / 34 280 RUB / 473,11 CHF (“Vinnerpremie”).

 

15.          Hver Andreplassvinner får følgende:

a)     ett (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-spill på plate, og

b)    en (1) WipEout Omega Collection-T-skjorte (tilgjengelig i en rekke størrelser),

til en total verdi av ca. 34,95 GBP / 45,66 EUR / 78,88 NZD / 63,46 AUD / 391 DKK / 503,41 NOK / 504 SEK / 1 148 CZK / 14 744 HUF / 184 PLN / 2 649 RUB / 43,52 CHF (“Andreplasspremie”).

 

16.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å levere:

a)     Vinnerpremien (ekskludert vinner-Remixen og Spill-spillelisten) til vinneren via registrert post, og

b)    Andreplasspremien via registrert post til hver Andreplassvinner

i løpet av fire (4) uker etter å ha mottatt opplysningene fra Vinneren og/eller Andreplassvinnerne. Vinner-Remixen vil inkluderes i Spillet og bli lagt til i Spill-spillelisten senest 1. desember 2017.

 

17.          I disse vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie og/eller en Andreplasspremie etter hva som er nevnt i konteksten.

 

18.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi, inkludert, men ikke begrenset til dersom det oppstår tekniske vanskeligheter.

 

19.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

20.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

21.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

22.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke Vinnerens og/eller en Andreplassvinners lovbestemte rettigheter (hvis vedkommende har noen).

 

23.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

24.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 2, 5, 6, 7, 10 og/eller 13, eller bruker flere kontoer for å delta, eller hvis det er grunn til å tro at noen som har stemt på en Deltaker har blitt betalt eller fått noen form for fordeler av en Deltaker eller en tredjepart, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

25.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

26.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på Vinneren og hver Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket "#wipEoutPS4 Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

27.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

28.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

29.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

SoundCloud-varsel:

Bidrag som ikke er i samsvar med SoundClouds plattformvilkår, vil bli diskvalifisert.

Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller tilknyttet SoundCloud.  Hver Deltaker oppgir opplysningene sine til Arrangøren og ikke til SoundCloud. Informasjonen som hver Deltaker oppgir, blir bare brukt til å administrere Konkurransen. Hver Deltaker godtar, så langt gjeldende lovgivning tillater det, at SoundCloud ikke skal ha noe ansvar i tilknytning til Konkurransen.