PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for "Vinn med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™"-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Vinn med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 7 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, Irland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 03.09.2013 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 25.09.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen og frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen oppgir Deltakerne at de godtar og følger disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)      Gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Klikke på koblingen til "Vinn med Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™"-konkurransen;

c)      Angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)      Klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)      Svare på alle spørsmålene med svaralternativer så raskt som mulig, og klikke på "Send inn" når alle er besvart for å stoppe tiden; og

f)       Angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                            i.   bekreftelse av e-postadresse;

                           ii.   fullt navn;

                          iii.   fødselsdato; og

                         iv.   bostedsland.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det vil være én (1) vinner ("Vinner") og fem (5) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner") som velges på følgende måte:

a)     Hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på "Send inn" ("Tid"). Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum, blir Vinneren den Deltakeren som fikk høyest Poengsum på kortest Tid;

c)     Hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen; og

d)    Andreplassvinnerne vil være de Deltakerne med de fem (5) høyeste poengsummene etter Vinneren, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b) og c) ovenfor.

 

7.             Arrangøren må gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som er oppgitt, i løpet av én (1) uke etter Sluttdatoen.

 

8.             For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding ved å oppgi fullt navn, fødselsdato og postadresse i løpet av tretti (30) dager etter datoen som Arrangøren sendte e-posten på.

 

9.             Vinneren vinner ett (1) PlayStation®Vita håndholdt underholdningssystem med Wi-fi og ett (1) Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™-spill til PlayStation®Vita ("Vinnerpremien") til en verdi av ca.:

a)    GBP 234,98;

b)    AUD 374,90;

c)    EUR 269,98;

d)    CZK 5989;

e)    DKK 2048,99;

f)     NZD 485,90;

g)    NOK 2048,9;

h)    PLN 1129,60;

i)     RUB 11990;

j)     SEK 2324,99; og

k)    CHF 311,80.

 

Hver Andreplassvinner vinner ett (1) Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™-spill til PlayStation®Vita ("Andreplasspremie") til en verdi av ca.:

a)    GBP 14,99;

b)    AUD 24,95;

c)    EUR 19,99;

d)    CZK 499;

e)    DKK 149,99;

f)     NZD 35,95;

g)    NOK 149,99;

h)    PLN 79;

i)     RUB 899;

j)     SEK 174,99; og

k)    CHF 21,90.

 

I disse Vilkårene er "Premien" Vinnerpremien og/eller en Andreplasspremie etter hva som er nevnt i konteksten.

 

10.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

11.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

12.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

13.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

14.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende, via registrert post, Premien til Vinneren og hver Andreplassvinner i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt Vinnerens/Andreplassvinnerens opplysninger.

 

15.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

 

16.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

17.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket "Win with Disney Epic Mickey 2: The Power of Two™" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

18.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

19.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

20.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Vennligst klikk her for å se de generelle reglene.

 

21.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.