PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for konkurransen "Vinn en smurfete underholdningspakke"

Vilkår og betingelser 

 

1.             Konkurransen "Vinn en smurfete underholdningspakke" ("Konkurranse") er åpen for personer som er 7 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen skal foregå i to Konkurranseperioder (som definert nedenfor).

 

a)   Konkurransen åpnes for bidrag 04.12.13 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen for første runde") og avsluttes 19.12.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen for første runde") i følgende Deltakerland:

                          i.    Belgia;

                         ii.    Danmark;

                        iii.    Finland;

                        iv.    Nederland;

                         v.    New Zealand;

                        vi.    Norge;

                       vii.    Polen;

                      viii.    Spania;

                        ix.    Storbritannia; og

                         x.    Tyskland.

b)   Konkurransen åpnes for bidrag 08.01.2014 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen for andre runde") og avsluttes 23.01.2014 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen for andre runde") i Australia ("Deltakerland").

 

3.             Perioden fra Første rundes åpningsdato til og inkludert Første rundes sluttdato skal refereres til som “Første rundes konkurranseperiode". Perioden fra Andre rundes åpningsdato til og inkludert Andre rundes sluttdato skal refereres til som "Ande rundes konkurranseperiode". I disse vilkårene betyr "Konkurranseperiode" enten Første rundes konkurranseperiode eller Andre rundes konkurranseperiode ut fra hva som er nevnt i konteksten.

 

4.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig.  Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

5.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

 

a)      gå til PlayStation®-konkurransenes nettsted på

        eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      klikke på koblingen til konkurransen "Vinn en smurfete underholdningspakke";

c)      angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)      klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)      svare på alle spørsmålene med svaralternativer så raskt som mulig, og klikke på "Send inn" når alle er besvart for å stoppe tiden; og

f)       angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                              i.          bekreftelse av e-postadresse;

                             ii.          fullt navn;

                            iii.          fødselsdato; og

                           iv.          bostedsland; og

g)      Deltakerne må sørge for at de overholder eu.playstation.com-bruksvilkårene.

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7.             Det vil være én (1) vinner ("Vinner") og tjue (20) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner") som bestemmes på følgende måte:

 

a)     hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på "Send inn" ("Tid").  Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum.  Hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum, blir Vinneren den Deltakeren som fikk høyest Poengsum på kortest Tid;

c)     hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor.  Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen; og

d)    Andreplassvinnerne vil være de Deltakerne med de tjue (20) høyeste Poengsummene etter Vinneren, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b) og c) ovenfor.

 

8.             Arrangøren skal gi Vinneren og Andreplassvinnerne beskjed, via e-post, om at de er valgt ut, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen for den andre runden.

 

9.             Vinneren vinner én (1) smurfete underholdningspakke som inneholder følgende:

 

a)     ett (1) blått PlayStation®3-system;

b)    én (1) Smurfs 2 Blu-ray Disc;

c)     én Blu-ray Disc-spiller; og

d)    én (1) Sony Bravia-TV,

 

til en verdi av ca. 1839 AUD / 1282 EUR / 9564 DKK / 2080 NZD / 10 526 NOK / 5374 PLN / 1069 GBP ("Vinnerpremie").

 

10.          Hver Andreplassvinner vinner ett (1) eksemplar av Smurfs 2 på Blu-ray Disc til en verdi av 35 AUD / 24 EUR / 179 DKK / 39 NZD / 197 NOK / 100 PLN / 19,99 GBP ("Andreplasspremie").

 

11.          I disse vilkårene betyr "Premien" Vinnerpremien og/eller Andreplasspremien etter hva som er nevnt i konteksten.

 

12.          For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding med navn, fødselsdato og postadresse i løpet av to (2) uker etter at de har mottatt den.

 

13.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

14.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

16.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

17.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

 

a)     Vinnerpremien med bud til Vinneren; og

b)     Andreplasspremien med bud til hver Andreplassvinner

 i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt opplysningene fra Vinneren og/eller Andreplassvinnerne.

 

18.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

 

19.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

20.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er).  Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Win a Smurfy Home Entertainment Package til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen for den andre runden.

 

21.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

22.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

23.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.