PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for konkurransen "Vinn 5 spill med Music Unlimited"

Vilkår og betingelser

1. Konkurransen "Vinn 5 spill med Music Unlimited" ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Spania, Storbritannia og Tyskland ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

2. Konkurransen åpnes for bidrag 31.10.2013 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 23.11.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3. Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig.  Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

4. For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden: 

a) Hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network)-konto, kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b) logge på SEN-kontoen;

c) gå til PlayStation®-bloggen på http://blog.eu.playstation.com ("Bloggen");

d) klikke på Blogginnlegget: Vinn 5 av de største PlayStation 4-spillene med Music Unlimited;

e) skrive inn den Ultimate PS4-spillelisten i boksen Skriv en kommentar på slutten av Blogginnlegget ("Spillelisten") (ikke flere enn ti sanger) og klikke på Send inn; og

f) Deltakerne må sørge for at innleggene deres samsvarer med retningslinjene for communityet (det er spesielt viktig å unngå å sende inn innlegget to ganger og opprette duplikate tråder) og eu.playstation.com-bruksvilkårene.

5.  Registrering for SEN og Music Unlimited-abonnement er underlagt godkjennelse av SEN Terms of Service and User Agreement (Tjenestevilkårene og Brukeravtalen) og SEN Privacy Policy (Personvernerklæringen).

6.  Hver Deltaker kan sende inn flere Konkurransebidrag ved å skrive flere Blogginnlegg som svar på Spørsmålet, men hver Deltaker vil bare kunne vinne én (1) Premie (som definert nedenfor). 

7.  Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)  pornografisk eller seksuelt innhold.

b)  grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)   trakasserende eller nedsettende innhold.

d)  innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)  innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)   voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)  spam, annonser eller annen reklame

8.  Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

9.  Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

10.  Det vil være én (1) vinner ("Vinner") valgt av en dommer basert på kvaliteten og relevansen til klassiske PlayStation®-lydspor og originaliteten på den innsendte Spillelisten. Dommeren er uavhengig og kan ikke delta i konkurransen selv. Avgjørelsen til dommeren er endelig.

11. Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post til den e-postadressen som er knyttet til Vinnerens SEN-konto ("E-postadressen") i løpet av én (1) uke etter Sluttdatoen.

12. Vinneren vinner kupongkoder for følgende fem (5) spill:

a) KillzoneTMTM: Shadow Fall;

b) Call of Duty®: Ghosts;

c)  EA SPORTSTMTM FIFA 14;

d) Assassin's Creed®IV Black FlagTMTM; og

e) KNACKTMTM

til en totalverdi av 54,99 GBP/64,77 EUR/483,16 DKK/525,86 NOK/92,99 AUD/107 NZD ("Premie").

13. For å gjøre krav på Premien må Vinneren svare på Arrangørens e-postmelding med navn og fødselsdato i løpet av tretti (30) dager etter at han/hun har mottatt Arrangørens e-post.

14. Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

15. Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

16. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

17. Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

18. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

19. Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende, via e-post til Vinnerens e-postadresse, Premien til Vinneren i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt Vinnerens opplysninger.

20. Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke en vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

21. Hver Vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.  

22. Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Win 5 Games with Music Unlimited til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

23. Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

24. Vinneren kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

25. Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

26. "Arrangøren" er: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

27. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.