PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for "Den ultimate Gran Turismo®-racingpakken"-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Den ultimate Gran Turismo®-racingpakken"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 11.11.2013 klokken 01.01 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 01.01.2014 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

 

a)     gå til Konkurransenettstedet på [http://competition.software.eu.playstation.com/comps/gt6] ("Nettsted");

b)    klikke på [Enter] på Nettstedet;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)     svare på alle spørsmålene med svaralternativer så raskt som mulig, og klikke på "Send inn" når alle er besvart for å stoppe tiden; og

f)     angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                                      i.        e-postadressen (som må samsvare med e-postadressen som ble oppgitt under trinn (c) ovenfor);

                                     ii.        fullt navn;

                                    iii.        fødselsdato; og

                                    iv.        bostedsland.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor). Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere et Bidrag hvis Arrangøren har grunn til å mistenke at Deltakeren har deltatt i Konkurransen med flere eller falske e-postadresser, eller på andre måter vært uærlig eller jukset.

 

6.             Det vil være fem (5) vinnere (hver omtalt som en "Vinner") og ti (10) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner"), som bestemmes på følgende måte:

 

a)     hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på "Send inn" ("Tid"). Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinnerne er de Deltakerne med de fem (5) høyeste Poengsummene. Hvis flere enn fem (5) Deltakere får den samme Poengsummen, skal Vinnerne være de fem (5) Deltakerne som fikk den beste Poengsummen på raskest Tid;

c)     Andreplassvinnerne skal være de ti (10) Deltakerne som ikke er Vinnere, men som fikk like høy Poengsum på de nest raskeste Tidene (hvis disse Andreplassvinnerne ikke fikk like høy Poengsum); og

d)    hvis det er uavgjort mellom Vinnere eller Andreplassvinnere, skal de relevante Deltakerne svare på flere spørsmål med flere svaralternativer for å kåre en Vinner (eller Andreplassvinner) i henhold til rangeringsmekanismen som er angitt ovenfor. Hvis det skulle være uavgjort også etter en slik ny runde, skal denne prosessen gjentas til den relevante Vinneren (eller Andreplassvinneren) er kåret.

 

7.             Arrangøren skal gi hver Vinner og hver Andreplassvinner beskjed om at de er valgt ut, via e-postadressen som er oppgitt, i løpet av tre (3) uker etter Sluttdatoen.

 

8.             Hver Vinner vinner én Gran Turismo®-racingpod ("Vinnerpremie"), som inneholder:

 

a)     én (1) Gran Turismo®-racingpod som er 2,0 meter lang, 2,0 meter høy og 0,7 meter bred med en vekt på ca. 250 kg;

b)    én (1) 40" Sony Bravia-TV;

c)     ett (1) superslankt PlayStation®3-system på 500 GB;

d)    ett (1) Gran Turismo®6 Anniversary Edition-spill;

e)     ett (1) Thrustmaster® T500 RS-racingratt; og

f)     ett (1) Thrustmaster®-racingsete,

 

til en verdi av ca.:

 

a)     5500,00 GBP;

b)    6415,07 EUR;

c)     9299,44 AUD;

d)    165 227,63 CZK;

e)     282 970,98 RUB;

f)     47 879,96 DKK;

g)    51 899,78 NOK;

h)     26 795,20 PLN;

i)      10 717,10 NZD; og

j)      7933,08 CHF.

 

9.             Hver Andreplassvinner vinner ett (1) superslankt PlayStation®3-system på 500 GB og ett (1) Gran Turismo®6-spill ("Andreplassvinnerpremie") til en verdi av ca.:

 

a)     200,00 GBP;

b)    233,29 EUR;

c)     338,07 AUD;

d)    6008,80 CZK;

e)     10 282,41 RUB;

f)     1740,49 DKK;

g)    1889,08 NOK;

h)     973,34 PLN;

i)      389,68 NZD; og

j)      288,62 CHF.

 

10.          I disse vilkårene er "Premien" Vinnernes premie og/eller Andreplassvinnernes premie etter hva som er nevnt i konteksten.

 

11.          For å gjøre krav på premien må hver Vinner og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding med fullt navn, fødselsdato, postadresse og bostedsland i løpet av én (1) uke etter å ha mottatt den.

 

12.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

13.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

14.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

15.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

16.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende, via bud til postadressen som er oppgitt, Premien til hver Vinner og Andreplassvinner i løpet av tretti (30) dager etter at de har mottatt informasjonen om en Vinner eller Andreplassvinner.

 

17.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

 

18.          Hver Vinner og Andreplassvinner godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren.

 

19.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnernes og Andreplassvinnernes navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Vinner og Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket The Ultimate Gran Turismo® Racing Packagetil følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

20.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

21.          Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

22.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

23.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.