PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for Den ultimate spillpakken-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

1.             Den ultimate spillpakken-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter for Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 05/08/2013 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes31/08/2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen og frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig.  Ved å delta i denne Konkurransen oppgir Deltakerne at de godtar og følger disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i denne Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)       Gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på http://psplus.eu.playstation.com/quiz.html;

b)      Besvar alle spørsmålene, og klikk på Send inn;

c)       Merk av i boksen for å samtykke i å motta PlayStation®Plus-e-poster; og

d)      Angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                                    i.    bekreftelse av e-postadresse;

                                   ii.    fullt navn;

                                  iii.    fødselsdato; og

                                 iv.    bostedsland.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det blir kåret én (1) vinner ("Vinneren") og ti (10) andreplassvinnere (hver omtalt som"Andreplassvinner"). Vinneren og hver Andreplassvinner blir tilfeldig valgt av et dataprogram ut fra alle Deltakerne som fullfører trinnene som er beskrevet i punkt 4 ovenfor.

 

7.             Arrangøren må gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som er oppgitt, i løpet av ti (10) dager etter Sluttdatoen.

 

8.             For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding ved å oppgi fullt navn, fødselsdato og postadresse i løpet av tretti (30) dager etter datoen som Arrangøren sendte e-posten på.

 

9.             Vinneren vinner den følgende premien med en samlet verdi på GBP 2000, 2300 euro, DKK 17 000, NOK 18 000, NZD 3900, PLN 10 000, RUB 100 000 og CHF 2800 ("Vinnerpremien"):

a)     PlayStation®4-system;

b)    PlayStation®4-kamera;

c)     PlayStation®Vita;

d)    PlayStation®-headset;

e)     Sony Smart TV; og

f)     En kupong for et ett (1) års abonnement på PlayStation®Plus ("Kupong").

 

Hver Andreplassvinner vinner én (1) Kupong med en verdi på GBP 39,99, 49,99 euro, DKK 375, NOK 395, NZD 89,95, PLN 195, RUB 1950 og CHF 63,95 ("Andreplasspremie").

 

I disse Vilkårene er "Premien" Vinnerpremien og/eller Andreplasspremien etter hva som er nevnt i konteksten.

 

10.          Deltakerne må lese tjenestevilkårene når de registrerer seg. Disse finner du påhttp://www.sonyentertainmentnetwork.com/no-no/servicebetingelser/.

 

11.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

12.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

13.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

14.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

15.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     via registrert post, Vinnerpremien (ikke inkludert Kupongen) til Vinneren i løpet av tretti (30) dager etter lanseringsdatoen for PlayStation®4-systemet; og

b)    via e-post, via e-postadressen som er koblet til SEN-kontoen deres, Kupongen til Vinneren og hver av Andreplassvinnerne i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt informasjonen deres.

 

16.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

 

17.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

18.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket The Ultimate Gaming Package til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

19.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

20.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

21.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Vennligst klikk her for å se de generelle reglene.

 

22.          Arrangøren er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.