PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for "Tearaway Unfolded antrekks"konkurransen

1.   "Tearaway Unfolded antrekks"konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 13 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 07.05.2015 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 14.05.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato"). Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.            Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

 

a)     gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen til Tearaway Unfolded antrekkskonkurransen og gå til Konkurranse-siden ("Side");

c)     designe et originalt antrekk;

d)    Deltakerne kan designe antrekkene sine ved å:

I.     bruke tilpasningsverktøyet messenger i Tearaway PlayStation®Vita-spillet; eller

II.    bruke cutting mat i Tearaway PlayStation®Vita-spillet, hvor de kan velge forskjellige ark i farget papir og skjære til sine egne former og lage egne antrekk; eller

III.   lage papirfigurer;

e)     når antrekket er ferdig, må Deltakerne enten:

I.     lagre en digital kopi av det ferdige antrekket; eller

II.    ta bilde av det ferdige antrekket, (hvert omtalt som et "Bilde");

f)     laste opp Bildet til siden. Bildet som sendes inn, må være i .jpeg-format, og filstørrelsen kan ikke overskride 5000 kilobyte;

g)    angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

I.     bekreftelse av e-postadresse;

II.    fullt navn;

III.   fødselsdato; og

IV.  bostedsland; og

h)     Deltakerne må sørge for at de overholder bruksvilkårene til eu.playstation.com.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 4 og 6. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)       pornografisk eller seksuelt innhold.

b)      grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)       trakasserende eller nedsettende innhold.

d)      innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)       innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)       voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)      spam, annonser eller annen reklame

 

7.             Hver Deltaker gir Arrangøren en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til:

I.      kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen og Spillet (som definert nedenfor), på alle medier, inkludert     onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll; og

II.     til alle formål relatert til Spillet, inkludert bruk av Antrekket i Spillet.8.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

9.             Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren velges ut av en uavhengig dommer som ikke kan delta i Konkurransen selv, basert på bildets originalitet, personlighet og kreativitet. Dommernes avgjørelse er endelig.

 

10.          Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da han/hun meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

11.          For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, ved å oppgi fullstendig navn og fødselsdato.

 

12.          Vinneren får antrekket sitt med i Tearaway Unfolded PlayStation®4-spillet ("Spill"), etter at det kan ha blitt endret av Arrangøren etter deres skjønn ("Vinnerpremie").

 

13.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie.

 

14.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

15.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

16.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

17.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

 

18.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

 

19.          Vinneren godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

20.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 8 og 11, eller bruker flere kontoer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

21.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med Tearaway Unfolded Costume til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

22.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

23.          "Arrangøren" er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.