PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for Tearaway-bildetekstkonkurransen

Vilkår og betingelser 

1. Tearaway-bildetekstkonkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 14 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

2.  Konkurransen åpnes for bidrag 12.11.2013 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 23.11.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.  Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

4.  For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)   gå til PlayStation® Europe Facebook-siden på http://facebook.com/#!/SonyPlaystation?hc_location=stream;

b)   lese innlegget Tearaway-bildetekstkonkurransen ("Innlegg") som inneholder et Tearaway-skjermbilde ("Skjermbilde");

c)    svare på Innlegget med en bildetekst som passer til Skjermbildet (maks. 20 ord); og

d)   Deltakerne må sørge for at innleggene deres samsvarer med retningslinjene for communityet (det er spesielt viktig å unngå å sende inn innlegget to ganger og opprette duplikate tråder) og eu.playstation.com-bruksvilkårene.

5.  Hver Deltaker kan sende inn flere bidrag, men kan bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

6.  Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)  pornografisk eller seksuelt innhold.

b)  grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)   trakasserende eller nedsettende innhold.

d)  innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)  innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)   voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)  spam, annonser eller annen reklame

7.  Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

8.  Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

9.  Det blir kåret to (2) vinnere (hver omtalt som "Vinner") og fem (5) andreplassvinnere (hver omtalt som "Andreplassvinner"). Hver Vinner og Andreplassvinner blir valgt ut av et panel av uavhengige dommere basert på kreativiteten og originaliteten til bildeteksten.

10. Arrangøren skal gi hver Vinner og Andreplassvinner beskjed, via privat melding ("PM") i deres Facebook-innboks, om at de er valgt ut i løpet av én (1) uke etter Sluttdatoen.

11. Hver Vinner vinner:

a)   ett (1) PlayStation®Vita-system med Wifi; og

b)   ett (1) eksemplar av Tearaway,

til en total verdi av ca.: 328,49 AUS $/228,99 EUR/5846 CZK/1708,15 DKK/375,42 NZ$/NOK 1874,01/PLN 960,81/RUB 10 003,26/194,21 GBP ("Vinnerpremien").

Hver Andreplassvinner vinner ett (1) eksemplar av Tearaway til en verdi av 43,02 AUS $/29,99 EUR/765,63 CZK/DKK 223,71/NZ $ 49,17/NOK 245,61/PLN 125,83/RUB 1305,43/25,44 GBP("Andreplasspremien").

I disse vilkårene betyr "Premien" Vinnerpremien og/eller Andreplasspremien etter hva som er nevnt i konteksten.

12.   For å gjøre krav på Premien må hver Vinner og Andreplassvinner svare på Arrangørens PM med navn, fødselsdato, postadresse og telefonnummer i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt den.

13.  Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

14.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

15.  Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

16.  Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

17.  Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende, via bud, Premien til hver Vinner og Andreplassvinner i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt Vinnerens og Andreplassvinnerens opplysninger.

18.  Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

19.  Hver Vinner og Andreplassvinner godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren. 

20.  Arrangøren kan, etter eget skjønn, offentliggjøre navnet på hver Vinner og Andreplassvinner på Arrangørens nettsted(er), PlayStation® Facebook-siden, PlayStation® Twitter-siden, PlayStation®-bloggen og PlayStation®-foraene. Navnet på hver Vinner og Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Tearaway Caption Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

21.   Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

22.  Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

23.  Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

24. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

25. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

Facebook-merknad:

Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av eller tilknyttet Facebook. Hver Deltaker oppgir opplysningene sine til Arrangøren og ikke Facebook. Informasjonen som hver Deltaker oppgir, blir bare brukt til å administrere Konkurransen. Hver Deltaker godtar at Facebook ikke skal ha noe ansvar i tilknytning til Konkurransen