PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for "PlayStation®Vita 2014"-konkurransen

Vilkår og betingelser

1. "PlayStation®Vita 2014"-konkurransen ("Konkurranse") er nå åpen for personer som er 7 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland") bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 29.07.2014 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 04.09.2014 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)      gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      klikk på koblingen til PlayStation®Vita 2014-konkurransen;

c)      angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)      klikk på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)      svar på alle spørsmålene så raskt som mulig, angi den unike CAPTCHA-koden som vises, og klikk på Send inn når du er ferdig, for å stoppe tidtakeren; og

f)       angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikk på Send inn:

                                      I.        bekreftelse av e-postadresse;

                                     II.        fullt navn;

                                    III.        fødselsdato; og

                                   IV.        bostedsland.

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

6.             Det vil være én (1) vinner ("Vinner") og fem (5) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner") som velges på følgende måte:

a)     Hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene, angi CAPTCHA-koden og klikke på "Send inn" ("Tid"). Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis flere enn én (1) Deltaker får den høyeste Poengsummen, blir Vinneren den Deltakeren som fikk høyest Poengsum på kortest Tid;

c)     Hvis flere enn én (1) Deltaker får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én (1) Vinner står igjen; og

d)    Andreplassvinnerne vil være de Deltakerne med de fem (5) høyeste poengsummene etter Vinneren, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b) og c) ovenfor.

7.             Arrangøren må gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

8.             Vinneren vinner:

a)     ett (1) PlayStation®Vita-system i PCH-2000-serien (svart) ("System"), og

b)    én (1) kupongkode som kan brukes til å laste ned:

                              I.        ett (1) eksemplar av LEGO® The Hobbit™ til PlayStation®Vita,

                             II.        ett (1) eksemplar av PlayStation®Vita Pets til PlayStation®Vita og

                            III.        ett (1) eksemplar av The Sly Trilogy til PlayStation®Vita,

("Kupongkodepremie"),

til en total verdi av ca. 425 AUD / 290 EUR / 7970 CZK / 2165 DKK / 455 NZD / 2370 NOK / 1201 PLN / 13620 RUB / 2615 SEK / 353 CHF / 235 GBP ("Vinnerpremie").

9.             Hver Andreplassvinner vinner én (1) Kupongkodepremie til en total verdi av ca. 130 AUD / 90 EUR / 2475 CZK / 675 DKK / 140 NZD / 735 NOK / 375 PLN / 4226 RUB / 815 SEK / 110 CHF / 75 GBP ("Andreplasspremie").

10.          I disse vilkårene betyr ("Premie") en Vinnerpremie og/eller en Andreplasspremie etter hva som er nevnt i konteksten.

11.          For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver av Andreplassvinnerne svare på Arrangørens e-post i løpet av 30 dager fra datoen som Arrangøren ga ham/henne beskjed, og oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato.

12.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

13.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

14.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

16.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

17.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Systemet til hver Vinner via registrert post, og

b)    Kupongkodepremien til Vinneren og hver av Andreplassvinnerne via e-post,

 i løpet av 60 dager etter å ha mottatt opplysningene fra Vinneren og/eller Andreplassvinnerne.

18.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

19.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

20.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren og hver Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket "PlayStation®Vita 2014 Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

21.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5 og 11, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

22.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

23.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

25.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.