PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for PlayStation®Plus Ultimat PlayStation®VR-opplevelseskonkurranse

 

Vilkår og betingelser

 

1.            PlayStation®Plus Ultimat PlayStation®VR-opplevelseskonkurranse ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 22.08.2016 klokken 15.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 01.10.2016 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato"). Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det er kostnadsfritt å delta i Konkurransen, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig, men Deltakerne må være eksisterende PlayStation®Plus-medlemmer i Konkurranseperioden. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her). Hvis det skulle oppstå en konflikt eller avvik mellom disse vilkårene og de generelle reglene, er det disse vilkårene som skal være gjeldende.

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kjent som PlayStation®Network-konto), kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

c)     logge på Sony Entertainment Network ("SEN")-kontoen;

d)    klikke på koblingen til "PlayStation®Plus Ultimat PlayStation®VR-opplevelseskonkurranse" for å gå til Konkurranse-siden;

e)     klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer;

f)     svare på spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svar på det avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"), angi den unike CAPTCHA-koden som vises, og klikke på Send inn; og

g)    angi informasjon i de tilgjengelige feltene, og klikke på Send inn.

 

5.             Registrering for SEN er underlagt godkjennelse av tjenestevilkårene og brukeravtalen for SEN og retningslinjene for personvern for SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7.             Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren kåres på følgende måte:

a)         Hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b)         Vinneren er den Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis det blir uavgjort, skal Vinneren være den Deltakeren som får den høyeste Poengsummen og avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

c)         hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet, skal Vinneren være den Deltakeren som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

d)         hvis det fremdeles er uavgjort, skal de aktuelle Deltakerne svare på enda et Avgjørende spørsmål for å kåre Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a), b) og c) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én (1) Vinner står igjen.

 

8.             Arrangøren må gi Vinneren beskjed, via e-post til den e-postadressen som er knyttet til vedkommendes SEN-konto, i løpet av fire (4) uker etter Sluttdatoen.

 

9.             For å gjøre krav på Vinnerpremien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, ved å oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato og telefonnummer. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan Vinneren bli diskvalifisert.

 

10.          Vinneren vinner følgende "Vinnerpremie":

a)             ett (1) PS VR-hodesett

b)            én (1) PS4-konsoll på 500 GB

c)             én (1) Sony 4K-TV

d)            to (2) PS Move-bevegelseskontrollere

e)             ett (1) PS Camera

f)             femten (15) lanseringsspill i form av kupongkoder som må løses inn på PlayStation®Store,

g)            ett (1) hefte

 

Til en total verdi av ca. EUR 2339,64 / NOK 21 694,62 / GBP 2000,00 / PLN 9980,17 / RUB 169 000,79 / CHF 2555,42 / CZK 63224,99 / DKK 17 405,30 / AUD 3375,97 / NZD 3606,84 ("Vinnerpremie).

 

11.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende Vinnerpremien via registrert post til Vinneren på følgende måte: i løpet av fire (4) uker etter å ha mottatt en Vinners opplysninger.

 

12.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie.

 

13.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

 

14.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

15.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

16.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

17.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

18.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

 

19.          Vinneren godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

20.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7 og 9, eller bruker flere kontoer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

21.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

22.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med PlayStation®Plus Ultimate PlayStation®VR Experience Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

23.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

24.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.