PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for konkurransen "PlayStation 20-årsjubileum"

 

1.             PlayStation 20-årsjubileumskonkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 03.12.2014 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 05.01.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

5.             gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

6.             klikke på koblingen PlayStation 20-årsjubileumskonkurranse ("Side");

7.             designe et originalt bilde eller fotografi til temaet "Hva PlayStation betyr for deg";

a)     Deltakerne kan velge å designe bildet sitt enten ved å

                               I.        bruke designpakker på datamaskinen; eller

                              II.        bruke andre materialer til å fullføre bildet;

b)    når bildet er ferdig, må Deltakerne enten

                               I.        lagre en digital kopi av det ferdige bildet; eller

                              II.        ta et bilde av det ferdige bildet,

(hvert er et "Bilde");

c)     laste opp Bildet til Siden og klikke på Send inn. Bildet som sendes inn, må være i .jpeg-format og kan ikke ha en bredde på mer enn 600 piksler, og filstørrelsen må ikke overskride 1000 kilobyte;

d)    angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                               I.        navnet på Bildet;

                              II.        e-postadresse;

                             III.        fullt navn;

                            IV.        fødselsdato; og

                             V.        bostedsland; og

e)     Deltakerne må sørge for at innleggene deres samsvarer med retningslinjene for communityet (det er spesielt viktig å unngå å sende inn innlegget to ganger og opprette duplikate tråder) og eu.playstation.com-bruksbetingelsene.

 

8.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

9.             Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)     pornografisk eller seksuelt innhold;

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold;

c)     trakasserende eller nedsettende innhold;

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre;

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet;

f)     voldelig eller farlig oppførsel; og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame.

 

10.          Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll.

 

11.          Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

12.          Det vil være tjue (20) vinnere (hver omtalt som "Vinner"). Hver Vinner skal velges ut av et panel av uavhengige dommere, som skal bedømme hvert Bilde på bakgrunn av (i) originalitet; (ii) kunstnerisk verdi og (iii) eventyrfølelse. Dommernes avgjørelse er endelig, og dommerne har ikke lov til å delta i Konkurransen selv.

 

13.          Arrangøren må gi hver Vinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

14.          For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må hver Vinner svare på Arrangørens e-post med fullt navn, fødselsdato, postadresse og telefonnummer i løpet av fem (5) dager etter å ha mottatt den.

 

15.          Hver Vinner vinner:

a)     ett (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system;

b)    én (1) trådløs DUALSHOCK®4-kontroller;

c)     én (1) vertikal holder; og

d)    ett (1) PlayStation®Camera,

til en total verdi av ca. 728,00 AUD / 499,99 EUR / 13 784,50 CZK / 3730 DKK / 805,00 NZD / 4200,00 NOK / 2112,00 PLN / 26 210 RUB / 4560 SEK / 604 CHF / 400,00 GBP ("Premie").

 

 

16.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

17.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

18.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

19.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

20.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Premien til hver Vinner med bud i løpet av fire (4) uker etter at de har mottatt opplysningene til en Vinner.

 

21.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke en Vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

 

22.          Hver vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.  

 

23.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 8 og/eller 11, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

24.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

25.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket PlayStation 20th Anniversary Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

26.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

27.          "Arrangøren" er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

28.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.