PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser

spesifikke regler for "PlayStation – 20 år med spill"-konkurranse

 

1.             "PlayStation – 20 år med spill"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 29.09.2015 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 28.10.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato"). Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen til "PlayStation – 20 år med spill"-konkurransen;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer;

e)     svare på spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svar på det avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"), angi den unike CAPTCHA-koden som vises på siden, og klikke på Send inn; og

f)     angi informasjon i de tilgjengelige feltene, og klikke på Send inn.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det blir kåret tjue (20) vinnere (hver omtalt som en "Vinner") og tjue (20) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner"). Hver Vinner og hver Andreplassvinner blir valgt ut på følgende måte:

 

a)     hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b)    hver Vinner er Deltakerne med de høyeste Poengsummene. Hvis det blir uavgjort, skal Vinnerne være de Deltakerne som får de høyeste Poengsummene, og som avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

c)     hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet til å kåre Vinnerne, skal Vinnerne være de Deltakerne som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

d)    hvis det fremdeles er uavgjort, skal de aktuelle Deltakerne svare på enda et Avgjørende spørsmål for å kåre Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a), b) og c) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til tjue (20) Vinnere står igjen.

e)     Andreplassvinnerne er de Deltakerne med de tjue (20) høyeste Poengsummene etter Vinnerne, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b), c) og d) ovenfor.

 

7.             Arrangøren må gi hver Vinner og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

8.             For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må hver Vinner og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, og oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan hver Vinner og hver Andreplassvinner bli diskvalifisert.

 

9.             Hver Vinner vinner én (1) PlayStation®4 – 20-års jubileumsutgave til en total verdi av 500 EUR / 800 AUD / 14 000 CZK / 3800 DKK / 900 NZD / 4800 NOK / 2200 PLN / 40 000 RUB / 4900 SEK / 545 CHF / 370 GBP ("Vinnerpremie").

 

10.             Hver Andreplassvinner vinner én (1) trådløs DUALSHOCK®4-kontroller – 20-års jubileumsutgave til en total verdi av ca. 70 EUR / 110 AUD / 1900 CZK / 500 DKK / 120 NZD / 640 NOK / 300 PLN / 5200 RUB / 650 SEK / 75 CHF / 50 GBP ("Andreplasspremie").

 

11.             Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Premien til hver Vinner via registrert post, og

b)    Andreplasspremien via registrert post til hver Andreplassvinner

i løpet av to (2) uker etter å ha mottatt informasjonen til en Vinner eller Andreplassvinner.

 

12.             I disse vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie og/eller en Andreplasspremie etter hva som er nevnt i konteksten.

 

13.             Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

14.             Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

15.             Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

16.             Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

17.             Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til en Vinner eller Andreplassvinner (hvis noen er aktuelle).

 

18.             Hver Vinner og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren.

 

19.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder del 4, 5 og 8 eller bruker flere kontoer til å delta, blir vedkommende ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

20.            Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

21.             Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Vinner og hver Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket "20 Years Of Play Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

22.             Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

23.             "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.             Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.