PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for "LBP Tearaway"-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "LBP Tearaway”-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 13 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 14.08.2013 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 14.09.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som ("Konkurranseperioden").

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             Hver Deltaker må lage et LBP-nivå med enten LittleBigPlanet™2 på PlayStation®3 eller LittleBigPlanet™ PlayStation®Vita ("Originalt nivå") til Konkurransen. Deltakeren må lage det Originale nivået med samme kunstneriske stil som i Tearaway.

 

5.             Hver Deltaker kan velge å tilpasse og/eller dekorere det Originale nivået ved å laste ned LBP-klistremerkepakken som inneholder 36 klistremerker og et musikkspor med tittelen "Tearaway Competition Pack" ("Pakke"). Pakken er tilgjengelig for nedlasting fra 14.08.2013 klokken 13.00 (norsk tid) til 04.09.2013 klokken 18.00 (norsk tid) ("Nedlastingsperiode").

 

6.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

 

a)     hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kjent som PlayStation®Network), må de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b)    logge på SEN-kontoen;

c)     hvis de velger å gå til PlayStation®Store for å laste ned Pakken, må de følge instruksjonene på skjermen under Nedlastingsperioden;

d)    lage og designe et Originalt nivå, med eller uten Pakken; og

e)     laste opp det Originale nivået til LBP-nettstedet (http://lbp.me/) via SEN-kontoen og følge instruksjonene på skjermen og merke bidraget med [TearawayCompetitionEU] i tittelen.

f)     Deltakerne må sørge for at det Originale nivået er i henhold til eu.playstation.com-bruksvilkårene.

 

7.             Registrering for SEN er underlagt godkjennelse av SEN Terms of Service and User Agreement (Tjenestevilkårene og Brukeravtalen) og SEN Privacy Policy (Personvernerklæringen).

 

8.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

9.             Hver Deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 7 og 8. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

 

a)     pornografisk eller seksuelt innhold.

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)     trakasserende eller nedsettende innhold.

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)     voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame

 

10.          Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

 

11.          Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

12.          Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner") og fire (4) andreplassvinnere, (hver omtalt som en "Andreplassvinner"). Vinneren og hver Andreplassvinner velges ut av et panel av uavhengige dommere basert på kreativitet og originalitet.

 

13.          Arrangøren skal gi Vinneren og hver Andreplassvinner, via e-post til e-postadressen som er knyttet til Vinnerens og hver Andreplassvinners SEN-konto, beskjed om at de er valgt ut, i løpet av tretti (30) dager etter Sluttdatoen.

 

14.          For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding ved å oppgi fullt navn, fødselsdato e-postadresse og postadresse i løpet av to (2) uker etter datoen som Arrangøren sendte e-posten på.

 

15.          Vinneren vinner ett (1) bærbart PlayStation®Vita-system med Wi-Fi og ett (1) nedlastbart eliteantrekk, kjent i spillet som "Sjelden premiekrone" i form av en kupongkode, ("Vinnerpremien") til en total verdi av ca.:

 

a)     349,95 AUD;

b)    249,99 EUR;

c)     5490 CZK;

d)    1899 DKK;

e)     449,95 NZD;

f)     1898,91 NOK;

g)    1050,60 PLN;

h)     1299 RUB;

i)      2150 SEK;

j)      289,9 CHF; og

k)     219,99 GBP.

 

Hver Andreplassvinner vinner én (1) Tearaway-konsepttegning ("Andreplassvinners premie") som ikke har noen pengeverdi.

 

I disse vilkårene betyr ("Premien") Vinnerpremien og/eller en Andreplassvinners premie hva som er nevnt i konteksten.

 

16.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med Kupongkoden.

 

17.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

18.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

19.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

20.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

21.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

 

a)     Vinnerpremiens bærbare PlayStation®Vita-system med Wi-Fi til Vinneren via registrert post;

b)    Vinnerpremiens sjeldne premiekrone via e-post til e-postadressen som er knyttet til Vinnerens SEN-konto i form av en kupongkode; og

c)     Andreplassvinnerens premie til hver Andreplassvinner via registrert post,

 

alt i løpet av tretti (30) dager etter å ha mottatt informasjonen om Vinneren og hver Andreplassvinner etter hva som er nevnt i konteksten.

 

22.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og hver Andreplassvinner (hvis noen er aktuelle).

 

23.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

24.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket LBP Tearaway til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

25.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

26.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

27.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

28.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.