PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Spesifikke regler for "Invzimals™: The Alliance"-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

1.             "Invizimals™: The Alliance"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 14 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sverige og Tsjekkia ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter for Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 29.11.2013 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 29.12.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen'"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til Konkurransenettstedet til PlayStation® ("Nettsted");

b)    klikke på "Invzimals™: The Alliance"-konkurransen på Nettstedet;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e)     svare på alle spørsmålene med svaralternativer så raskt som mulig, og klikke på "Send inn" når alle er besvart for å stoppe tiden; og

f)     angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn:"

                                                   i.        e-postadressen (som må samsvare med e-postadressen som ble oppgitt under trinn (c) ovenfor);

                                                  ii.        fullt navn;

                                                 iii.        fødselsdato; og

                                                 iv.        bostedsland; og

        g) Deltakerne må sørge for at de overholder eu.playstation.com-bruksvilkårene.

          .

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor). Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere en Deltaker hvis Arrangøren har grunn til å mistenke at Deltakeren har deltatt i konkurransen med flere eller falske e-postadresser, eller på andre måter vært uærlig eller jukset.

 

 

6.             Det vil være én (1) vinner ("Vinner") og fem (5) andreplassvinnere (hver omtalt som en “Andreplassvinner") som bestemmes på følgende måte:

 

a)      hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på Send inn ("Tid"). Tidene registreres med tre desimaler;

b)    Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis flere enn én Deltaker får lik Poengsum, blir Vinneren den Deltakeren som fikk høyest Poengsum på kortest Tid; og

c)     hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen.

d)    Andreplassvinnerne vil være de Deltakerne med de fem (5) høyeste poengsummene etter Vinneren, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b) og c) ovenfor.

 

7.             Arrangøren skal gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed om at de er valgt ut, via e-postadressen som er oppgitt, i løpet av tre (3) uker etter Sluttdatoen.

 

8.             Vinneren vinner ett (1) PS Vita®-system med Wi-Fi og ett (1) eksemplar av Invizimals™: The Alliance-spillet ("Vinnerpremien") til en verdi av ca.:

a)     199,99 EUR

b)    268,00 AUD

c)     5490 CZK;

d)    8990 RUB;

e)     1599 DKK;

f)     1599 NOK;

g)    999,00 PLN;

h)     449,00 NZD; og

i)      1569,00 SEK.

 

  1.  Hver Andreplassvinner vinner ett (1) eksemplar av spillet Invizimals™: The Alliance, én (1) Invizimals-t-skjorte og én (1) Tigershark-nøkkelring ("Andreplasspremie") til en verdi av ca.:

a)     29,99 EUR;

b)    39,95 AUD;

c)     699 CZK;

d)    1299 RUB;

e)     229,95 DKK;

f)     249,00 NOK;

g)    129,99 PLN;

h)     54.99 NZD; og

i)      266,00 SEK.

 

10.          I disse vilkårene er "Premien" Vinnerpremien og/eller Andreplasspremien etter hva som er nevnt i konteksten.

 

11.          For å gjøre krav på premien må hver Vinner og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-postmelding med fullt navn, fødselsdato, postadresse og bostedsland i løpet av én (1) uke etter å ha mottatt den.

 

12.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

13.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

14.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

15.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

16.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende, via bud til postadressen som er oppgitt, Premien til hver Vinner og Andreplassvinner i løpet av tretti (30) dager etter at de har mottatt informasjonen om en Vinner eller Andreplassvinner.

 

17.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren og Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

 

18.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Invizimals™: The Alliance til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av tre (3) uker etter Sluttdatoen.

 

19.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

 

20.          Vinneren kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

21.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.