PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for "Horizon Zero Dawn™ Fotomodus"-konkurranse

 

1.            "Horizon Zero Dawn™ Fotomodus"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 16 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag på "Åpningsdatoen” (som definert nedenfor) og avsluttes på "Sluttdatoen (som definert nedenfor) som oppgitt i tabellen nedenfor.  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseuken", og det er én (1) Konkurranse per uke i ni (9) sammenhengende uker ("Konkurranseperiode").

 

"Konkurranseuke"

"Åpningsdato"

"Sluttdato"

1

23. april 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

30. april 2017 klokken 00.59 (norsk tid).

2

30. april 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

7. mai 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

3

7. mai 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

14. mai 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

4

14. mai 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

21. mai 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

5

21. mai 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

28. mai 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

6

28. mai 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

04. juni 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

7

04. juni 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

11. juni 2017 klokken 00.59 (norsk tid)

8

11. juni 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

17. juni 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

9

18. juni 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

24. juni 2017 klokken 10.00 (norsk tid)

 

3.             Konkurransen er gratis å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig, men Deltakerne må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av Horizon Zero Dawn på PlayStation®4 ("Spill").  For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseuken: 

a)     hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kjent som PlayStation™Network-konto), kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b)    spille Horizon Zero Dawn™ på PlayStation®4 og stoppe på stedet de ønsker å lagre skjermbildet sitt;

c)     trykke på OPTIONS;

d)    velge Fotomodus;

e)     endre skjermbildet med Fotomodus-verktøyene slik de ønsker (merk deg at endringene kun kan gjøres med Fotomodus-verktøyene);

f)     trykke på X for å skjule brukergrensesnittet;

g)    trykke på SHARE-knappen;

h)     velge Lagre skjermbilde ("Skjermbilde");

i)      kopiere skjermbildet til en USB-lagringsenhet (for å få mer informasjon om hvordan du gjør dette kan du gå til http://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/share/screenshot.html); og

j)      sende skjermbildet på e-post til community@guerrilla-games.com med emnet Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition og navnet sitt.

 

5.             Registrering for PlayStation™Network ("PSN") er underlagt godkjenning av Servicebetingelsene for PSN og brukeravtalen og retningslinjene for personvern for PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Hver Deltaker kan sende inn flere bidrag, men kan bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor) i løpet av Konkurranseperioden.

 

7.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 6 og 7.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)     pornografisk eller seksuelt innhold.

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)     trakasserende eller nedsettende innhold.

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)     voldelig eller farlig oppførsel; og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame

 

8.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll.

 

9.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

10.          Det vil være én (1) vinner per Konkurranseuke og totalt ni (9) vinnere i Konkurransen (hver omtalt som en "Vinner"). Vinneren blir valgt ut av følgende dommerpanel:

a)     Jan-Bart van Beek – Studio Art Director hos Guerrilla Games;

b)    Jeroen Roding – Community Manager hos Guerrilla Games;

c)     Roderick van der Steen – Lighting Artist hos Guerrilla Games; og

d)    Evan Bronstein – moderator for Horizon Zero Dawn™ Subreddit,

som ikke kan delta i Konkurransen selv, basert på skjermbildets originalitet og kreativitet. Dommernes avgjørelse er endelig.

 

11.          Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da han/hun meldte seg på, i løpet av én (1) uker etter Sluttdatoen.

 

12.          For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på og:

a)     hvis Vinneren bor i Portugal og er mellom seksten (16) og sytten (17) år gammel, må han/hun oppgi e-postadressen til denne personens foreldre/foresatte, slik at Arrangøren på e-post kan be om samtykke for at personen deltar i Konkurransen og avtale levering av Premien ("E-post for foreldresamtykke"). Hvis Vinnerens foreldre/foresatte ikke svarer i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sende E-posten for foreldresamtykke eller ikke oppgir foreldresamtykket til å delta i Konkurransen, skal en uavhengig dommer gi Premien til neste kvalifiserte Deltaker; eller

b)    hvis Vinneren er atten (18) år eller eldre, oppgi fullt navn, postadresse og fødselsdato.

 

13.          Vinneren vinner én (1) utskrift av skjermbildet på Radiant White-papir på 720 gsm i enten 38 x 21 cm (for et PS4 PRO-skjermbilde) eller 19 x 10 cm (for et PS4-skjermbilde) signert av Guerrilla Games-ansatte til en total verdi av EUR 20 / GBP 17 / CZK 536 / AUD 28 / NZD 30 / SEK 190 / DKK 149 / NOK 183 / PLN 85 / RUB 1240 ("Vinnerpremie").

 

14.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Vinnerpremien via registrert post til Vinneren i løpet av tre (3) uker etter at de har mottatt opplysningene til Vinneren.

 

15.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie.

 

16.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

17.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

18.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

19.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

20.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

 

21.          Vinneren godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

22.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7, 9 og/eller 12, eller bruker flere kontoer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

23.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

24.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter sluttdatoen.

 

25.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

26.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.