PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for "Fremtidens spilling"-konkurransen

Vilkår og betingelser

 

1.             "Fremtidens spilling"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 01.04.2015 klokken 09.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 02.05.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til nettstedet for PlayStation®-konkurranser på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen til "Fremtidens spilling"-konkurransen;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer;

e)     svare på spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svar på det Avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"), angi den unike CAPTCHA-koden som vises, og klikke på "Send inn"; og

f)     angi informasjon i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn".

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det vil bare være én (1) vinner ("Vinner"). Vinneren kåres på følgende måte:

 

a)     hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b)    Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis det blir uavgjort, skal Vinneren være den Deltakeren som får den høyeste Poengsummen og avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

c)     hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet, skal Vinneren være den Deltakeren som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet; og

d)    hvis det fremdeles er uavgjort, skal de aktuelle Deltakerne svare på enda et Avgjørende spørsmål for å kåre Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a), b) og c) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én (1) Vinner står igjen.

 

7.             Arrangøren må gi Vinneren beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da han/hun meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

8.             For å gjøre krav på Vinnerpremien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke etter at Arrangøren sendte e-posten ved å oppgi fullstendig navn, postadresse, fødselsdato, telefonnummer og navnet på vennen (som også må være over atten (18) år) ("Venn"). Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan Vinneren bli diskvalifisert.

 

9.             Vinneren vinner følgende "Vinnerpremie":

a)      to (2) billetter (én (1) billett til Vinneren og én (1) billett til Vennen) til E3 som arrangeres i Los Angeles Convention Center i Los Angeles i California i USA fra 16.06.2015 til 18.06.2015 ("Begivenhet");

b)      flybilletter tur/retur på økonomiklasse til Vinneren og Vennen fra Vinnerens hjemland til en spesifisert flyplass i Los Angeles, med avreise 14.06.2015 og hjemreise 19.06.2015 (det kan hende det ikke er direkteruter);

c)      fem (5) netters opphold i et dobbeltrom på et hotell i West Hollywood med minimum fire (4) stjerner ("Hotell");

d)      transport tur/retur fra den spesifiserte flyplassen i Los Angeles til Hotellet på datoene for flyvningene;

e)      50 GBP (eller tilsvarende i Vinnerens valuta, som bestemmes på dagen som pengene sendes til Vinneren) til transport tur/retur fra Hotellet til begivenheten fra 16.06.2015 til 18.06.2015;

f)       vannjetpakkeopplevelse for to (2) i Los Angeles i USA;

g)      reiseforsikring (i henhold til del 18 nedenfor); og

h)      500 GBP (eller tilsvarende i Vinnerens lokale valuta, som bestemmes den dagen som pengene sendes til Vinneren) i lommepenger til måltider, drikke, tips og transport (annet enn transporten som er inkludert ovenfor) under oppholdet ("Lommepenger").

 

10.          Den totale verdien på Vinnerpremien varierer i henhold til hvilken transportmetode og hvilket hotell som velges, men den omtrentlige verdien på Premien (ekskludert mva og flykostnader) er:

a)     3880 GBP; og

b)    5518 EUR / 7669 AUD / 150 667 CZK / 41 122 DKK / 8055 NZD / 47 727 NOK / 22 870 PLN / 366 874 RUB / 50 196 SEK / 5878 CHF

Flykostnadene varierer avhengig av mange faktorer, inkludert avreiseland og bestillingsdato, og har ikke blitt inkludert i Premieverdibeløpene ovenfor.

 

11.          Vinneren kontaktes av et tredjepartsbyrå ("Byrå") i løpet av to (2) uker etter datoen da han/hun bekreftet sine opplysninger til Arrangøren for å ordne med reisen og annen premielogistikk. Byrået kan ta kontakt med Vinneren for å diskutere passende reiseruter (for eksempel foretrukket flyplass for avreise og flytider), men alle flyvninger og hotell- og transportavtaler blir gjort etter Byråets skjønn.

 

12.          Vinneren og Vennen må fylle ut et informasjons- og premiegodkjennelsesskjema og sende kopier av passene sine til Byrået, slik at Byrået kan foreta nødvendige bestillinger. På Byråets forespørsel må Vinneren oppgi flere personlige opplysninger (om seg selv og Vennen) som Byrået trenger.

 

13.          Vinneren er ansvarlig for alle reiseutgifter og andre utgifter som ikke er en del av Premien, inkludert, men ikke begrenset til, transport til og fra Vinnerens hjem til flyplassen og måltider og drikke utover Lommepengene.

 

14.          Vinneren må oppgi gyldige opplysninger om et kreditt- eller debetkort til Hotellet under innsjekkingen som depositum.

 

15.          Vinneren og Vennen må ha et gyldig pass med en utløpsdato som er minst seks (6) måneder etter datoen for hjemreisen.

 

16.          Visum er Vinnerens og Vennens ansvar. Vinneren og Vennen må kanskje gå til et relevant nettsted og fylle ut den nødvendige informasjonen for å søke om tillatelse til å reise inn i USA. Vinneren og Vennen får kanskje ikke tillatelse til å reise inn i USA uten gyldige visum (hvis det er aktuelt).

 

17.          Vinneren og Vennen må ha med seg hver sin kopi av statlig utstedt identifikasjon med bilde, f.eks. pass eller førerkort, for å komme inn på Begivenheten.

 

18.          Byrået sørger for grunnleggende forsikring (ekskludert eventuelle medisinske tilstander som allerede er gjort rede for) for Vinneren og Vennen før avreise. Dekningen av reiseforsikringen er underlagt restriksjoner og vilkårene og betingelsene til forsikringsleverandøren. Vinneren og/eller Vennen er ansvarlige for eventuelle utgifter tilknyttet forsikring av allerede redegjorte medisinske tilstander og/eller for personer som er over 65 år (hvis det er aktuelt).

 

19.          Byrået kommer i rimelig grad til å sende Vinnerpremien til Vinneren på følgende måte:

a)     via e-post, til e-postadressen som er oppgitt av Vinneren, elektroniske billetter eller bestillingsbekreftelser for flybilletter, Begivenhet, transport, reiseforsikring og Hotell ("Dokumenter"). Vinneren er ansvarlig for å skrive ut de ovennevnte Dokumentene; og,

b)    via bankoverføring, til en bankkonto spesifisert av Vinneren, eller via sjekk sendt via registrert post, til postadressen som er oppgitt av vinneren, Lommepengene,

i løpet av to (2) uker etter at ytterligere informasjon har blitt sendt til Byrået fra Vinneren som påkrevd.

 

20.          I disse Vilkårene betyr ("Premie") en Vinnerpremie.

 

21.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

22.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

23.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

24.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

25.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke Vinnerens lovbestemte rettigheter (hvis noen er aktuelle).

 

26.          Vinneren og Vennen godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren. Det kan hende at Arrangøren vil ønske å filme Vinneren og Vennen på Begivenheten. Ved å delta på Begivenheten gir Vinneren og Vennen Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere tillatelse til å:

a)     fotografere og filme dem under besøket;

b)    redigere, endre, reprodusere, publisere og distribuere bilder, opptak og filmer eller noe som er hentet fra dem ("Materiale") i ethvert medium; og

c)     bruke Materialet, helt eller delvis, globalt og kostnadsfritt for all fremtid, til ethvert nødvendig formål for å promotere, markedsføre eller utnytte Arrangørens produkter og/eller tjenester og annet som er knyttet til eller hentet fra dem.

 

27.          Vinneren og vennen godtar å frasi seg moralske rettigheter som de måtte ha til Materialet og avstå fra krav om betalinger i tilknytning til bruk av Materialet overfor Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere.

 

28.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 og 27, eller bruker flere kontoer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

29.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

30.          Vinneren og Vennen må følge de relevante deltakelsesreglene når de deltar på Begivenheten. Hvis noen nektes inngang, er ikke dette ansvaret til Arrangøren, og Arrangøren har ikke noe ansvar overfor Vinneren vedrørende dette.

 

31.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Future of Play Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter sluttdatoen.

 

32.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

33.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

34.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.