PlayStation.com

Juridisk

 
 

spesifikke regler for "Bloodborne Cosplay"-konkurransen

Vilkår og betingelser 

 

 

1.             "Bloodborne Cosplay"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 02.03.2015 kl. 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 28.03.2015 kl. 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)      hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN")-konto), kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b)      gå til PlayStation®-konkurransenettstedet påeu.playstation.com/psn/competitions;

c)      klikke på koblingen til "Bloodborne Cosplay"-konkurransen ("Side");

d)    sende inn et originalt cosplay-bilde med temaet Bloodborne;

e)     når bildet er ferdig, må Deltakerne enten:

f)     lagre en digital kopi av det ferdige bildet ("Bilde");

g)    laste opp Bildet til siden. Bildet som sendes inn, må være i .jpeg-format og kan ikke ha en bredde på mer enn 600 piksler, og filstørrelsen må ikke overskride 3 MB. Deltakerens PSN-online-ID må stå tydelig oppført i det innsendte Bildet;

h)     angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn":

                               I.        navnet på Bildet;

                              II.        e-postadresse;

                             III.        fullt navn;

                            IV.        fødselsdato; og

                             V.        bostedsland.

i)      Deltakerne må sørge for at innleggene deres samsvarer med retningslinjene for communityet (det er spesielt viktig å unngå å sende inn innlegget to ganger og opprette duplikate tråder) og eu.playstation.com-bruksvilkårene.

 

 

5.             Registrering på SEN er underlagt godkjennelse av SEN Tjenestevilkårene og SEN Personvernerklæringen (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

7.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 6 og 7. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)     pornografisk eller seksuelt innhold.

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)     trakasserende eller nedsettende innhold.

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)     voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame

 

8.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

 

9.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

10.          Det vil være tre (3) vinnere (hver omtalt som en "Vinner"). Hver Vinner skal velges ut av et panel av uavhengige dommere, i tillegg til Hidetaka Miyazaki, som skal bedømme hvert Bilde på bakgrunn av (i) originalitet; (ii) kunstnerisk verdi og (iii) innhold når det gjelder Bloodborne-temaet. Dommernes avgjørelse er endelig, og dommerne har ikke lov til å delta i Konkurransen selv.

 

11.          Arrangøren må gi hver Vinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

 

12.          For å gjøre krav på Premien må hver Vinner svare på Arrangørens e-post i løpet av fem dager etter at Arrangøren sendte e-posten, ved å oppgi fullstendig navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og navnet på vennen (som også må være over atten (18) år) ("Venn").

 

13.           Hver Vinner vinner følgende "Vinnerpremie":

a)      to (2) billetter (én (1) billett til Vinneren og én (1) billett til Vennen) til Japan Expo, som arrangeres i Paris-Nord Villepinte Exhibition Center i Paris i Frankrike fra 03.07.2015 til 05.07.2015 ("Begivenhet");

b)      flybilletter tur/retur på økonomiklasse til Vinneren og Vennen fra Vinnerens hjemland til en spesifisert flyplass i Paris, med avreise 02.07.2015 og hjemreise 05.07.2015 (det kan hende det ikke er direkteruter);

c)      tre (3) netters opphold i et dobbeltrom på Mama Shelter Hotel Paris med minimum fire stjerner ("Hotell"), inkludert frokost;

d)      transport tur/retur fra den spesifiserte flyplassen i Paris til Hotellet på datoene for flyvningene;

e)      transport tur/retur fra Hotellet til Begivenheten hver dag;

f)       en profesjonell fotosession med cosplay-antrekk i Paris i Frankrike; og

g)      reiseforsikring (underlagt del 20 nedenfor).

 

14.          Den totale verdien på Vinnerpremien vil variere i henhold til hvilken transportmetode og hva slags rom som velges, men den omtrentlige verdien på Premien er (ekskludert MVA):

EUR 3136 / CZK 87 048 / DKK 23 364 / NZD 4797 / NOK 26 909 / PLN 13 180 / RUB 233 563 / SEK 29 602 / CHF 3283 / GBP 2329 ("Premie").

 

Flykostnadene varierer avhengig av mange faktorer, inkludert avreiseland og bestillingsdato, og har ikke blitt inkludert i Premieverdibeløpene ovenfor.

 

15.          Hver Vinner kontaktes av Arrangøren i løpet av to (2) uker etter datoen da han/hun bekreftet sine opplysninger til Arrangøren for å ordne med reisen og annen premielogistikk. Arrangøren kan ta kontakt med hver Vinner for å diskutere passende reiseruter (for eksempel foretrukket flyplass for avreise og flytider), men alle flyvninger og hotell- og transportavtaler blir gjort etter Arrangørens skjønn.

 

16.          Hver Vinner og Vennen deres må fylle ut et informasjons- og premiegodkjennelsesskjema og sende kopier av passene sine til Arrangøren, slik at Arrangøren kan foreta nødvendige bestillinger. På Arrangørens forespørsel må hver Vinner oppgi flere personlige opplysninger (om seg selv og Vennen) som Arrangøren trenger.

 

17.          Hver Vinner er ansvarlig for reiser og andre relaterte utgifter som ikke er en del av Premien, inkludert, men ikke begrenset til, transport til og fra Vinnerens hjemmeflyplass og måltider eller drikke.

 

18.          Hver Vinner må oppgi gyldige opplysninger om et kreditt- eller debetkort til Hotellet under innsjekkingen som depositum.

 

19.          Hver Vinner og Vennen deres må ha et gyldig pass med en utløpsdato som er minst seks (6) måneder etter datoen for hjemreisen.

 

20.          Visum er ansvaret til hver Vinner og Vennen deres. Hver Vinner og Vennen deres må kanskje gå til et relevant nettsted og fylle ut den nødvendige informasjonen for å søke om tillatelse til å reise inn i Frankrike. Hver Vinner og Vennen deres får kanskje ikke tillatelse til å reise inn i Frankrike uten gyldige visum (hvis det er aktuelt).

 

21.          Arrangøren sørger for grunnleggende forsikring (ekskludert eventuelle medisinske tilstander som allerede er gjort rede for) for hver Vinner og Vennen deres før avreise. Dekningen av reiseforsikringen er underlagt restriksjoner og vilkårene og betingelsene til forsikringsleverandøren. Hver Vinner og/eller Vennen deres er ansvarlige for eventuelle utgifter tilknyttet forsikring av allerede redegjorte medisinske tilstander og/eller for personer som er over 65 år (hvis det er aktuelt).

 

22.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Vinnerpremien, via e-post og rekommandert post til e-postadressen og postadressen som er oppgitt av hver Vinner, i form av elektroniske billetter eller bestillingsbekreftelser for flybillettene, Begivenheten, transporten, reiseforsikringen og Hotellet i løpet av fire (4) uker etter at nødvendig informasjon har blitt sendt til Arrangøren fra hver Vinner som påkrevd.

 

 

23.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

24.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

25.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

26.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

27.          Hver Vinner og Vennen deres godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren. Det kan hende at Arrangøren vil ønske å filme hver Vinner og Vennen deres på Begivenheten. Ved å delta på Begivenheten og ved at hver Vinner og Vennen deres signerer et samtykkeskjema, gir hver Vinner og Vennen deres Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere tillatelse til å

a)     fotografere og filme dem under besøket;

b)    redigere, endre, reprodusere, publisere og distribuere bilder, opptak og filmer eller noe som er hentet fra dem ("Materiale") i ethvert medium; og

c)     bruke Materialet, helt eller delvis, til ethvert nødvendig formål for å promotere, markedsføre eller utnytte Arrangørens produkter og annet som er knyttet til eller hentet fra dem.

 

28.          Hver Vinner og Vennen deres godtar å frasi seg moralske rettigheter som de måtte ha til Materialet, og avstå fra krav om betalinger i tilknytning til bruk av Materialet overfor Arrangøren og deres tilknyttede selskaper, lisenstakere og stedfortredere.

 

29.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 og 27, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

30.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

31.          Hver Vinner og Vennen deres må følge de relevante deltakelsesreglene når de deltar på Begivenheten. Hvis noen nektes inngang, er ikke dette ansvaret til Arrangøren, og Arrangøren har ikke noe ansvar overfor hver Vinner vedrørende dette.

 

32.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med Bloodborne Cosplay Competition til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

33.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

34.          "Arrangøren" er: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

35.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.